თავფურცელი - აპოკალიფსისი

Перейти к контенту
მართლმადიდებლური საინფორმაციო-ანალიტიკური ვებ-საიტი "აპოკალიფსისი" არ ეკუთვნის ოფიციალურ საპატრიარქოს

14.09.2019

წმ. აბბა დოროთე


"კაცმა უნდა იცოდეს მოწყალების სათნოების ძალა და მადლი, რადგან მას ცოდვების მიტევებაც შეუძლია, წინასწარმეტყველის სიტყვისამებრ: ”საჴსარ სულისა კაცისა თჳსი სიმდიდრე“ (იგავ. 13.8). კიდევ ამბობს: ”და ცოდვანი შენნი მოწყალებითა იჴსნენ“ (დან. 4.24). უფალი ამბობს: ”იყვენით თქუენ მოწყალე, ვითარცა მამაჲ თქუენი მოწყალე არს“ (ლუკ. 6.36).


14.09.2019

იოანე ღვთისმეტყველის საიდუმლო


აპოკალიფსისში ანგელოზი ეუბნება იოანეს: "კვლავინდებურად გმართებს წინასწარმეტყველება ხალხთა და ერთა, ენათა და მეფეთათვის" (ძვ. ქართ.: "ჯერ-არს შენდა კუალად წინაწარმეტყუელებაჲ ერთა ზედა და წარმართთა და ენათა და მეფეთა ქუეყანისათა") (გამოცხ. 10:11).

12.09.2019

იოანე ღვთისმეტყველის საიდუმლო


სახარებაში მაცხოვარი, როდესაც პეტრეს იოანეს შესახებ პასუხობს, ბრძანებს: "უთხრა მას იესომ: თუკი მნებავს, რომ ჩემს მოსვლამდე დარჩეს, შენ რა? შენ მე გამომყევ". "და გავრცელდა ეს სიტყვა ძმებს შორის, - წერს მოციქული იოანე, - რომ ის მოწაფე არ მოკვდებოდა. მაგრამ იესოს ის კი არ უთქვამს, არ მოკვდებაო, არამედ: თუკი მნებავს, რომ ჩემს მოსვლამდე დარჩეს, მერე შენ რაო?" (იოანე 21:21-23).

12.09.2019

იოანე ღვთისმეტყველის საიდუმლო


აპოკალიფსისი (მოციქულ იოანე ღვთისმეტყველის გამოცხადება) - საიდუმლო წიგნია. "მასში იმდენი სიტყვაა, რამედნიც საიდუმლო", - ამბობდა წმ. ბასილი დიდი. წმიდა მამათაგან მცირედნი თუ ბედავდნენ ამ ახალაღთქმისეული ბიბლიური წიგნის განმარტებას, რადგან შორეული მომავლის და ჯერაც არ აღსრულებული წინასწარმეტყველებების რამენაირი ზუსტი განმარტების მოცემა უკიდურესად რთული საქმეა. თუმცა, აპოკალიფსისის განმარტების დროს წმიდა მამები ყოველთვის აღნიშნავდნენ, რომ მისი სიმბოლოების სრული გახსნა შესაძლებელი გახდება მაშინ, როდესაც მოხდება ის მოვლენები, რომლებზეც მასშია საუბარი.

24.08.2019

ენოქის წიგნის აპოლოგია


კვლავ უნდა დავუბრუნდეთ ენოქის წიგნისა და ძველი აღთქმის გასაოცარ ერთობას მთლიანობაში. მოდი, ამას დავაკვირდეთ წმიდა წერილის ტექსტებში, მაგალითად, ფსალმუნის მიხედვით: ფსალმუნი: "ნეტარ არს კაცი, რომელსა ეშინის უფლისა, მცნებათა შინა მისთა ინებოს ფრიად; ძლიერ იყოს ქუეყანასა ზედა ნათესავი მისი, და თესლი წრფელთა იკურთხოს" (ფსალმ. 111.1). ენოქი: "ნეტარ არს კაცი, რომელიც კვდება ვითარც მართალი და ნეტარი, რომლის სამხილებლად არაფერი დაწერილა და რომელსაც არ გააჩნია დანაშაული" (ენოქი 15:54).


05.09.2019

უფლის იგავები გადმოცემულნი იოანეს სახარებაში


თავისი მიწიერი ცხოვრების ბოლო დღეებში, ქრისტე ნაკლებად საუბრობდა იგავებით, უფრო ხშირად ის თავის სწავლებას საკუთარ თავზე, როგორც ღმრთის ძესა და სამყაროს მაცხოვარზე პირდაპირ გადმოსცემდა. "აქამდე იგავებით გელაპარაკებოდით, - უთხრა უფალმა მოციქულებს საიდუმლო სერობის შემდეგ, - მაგრამ მოდის დრო, როცა იგავებით კი აღარ გელაპარაკებით, არამედ გაცხადებულად გაუწყებთ მამის შესახებ" (იოანე 16:25). გეთსემანიის ბაღისკენ მიმავალ გზაზე, ვენახებს რომ გადიოდა, რომლებიც ელეონის მთის გასწვრივ იყო გაშენებული, უფალმა საკუთარი თავი ვაზს შეადარა, ხოლო თავისი მოწაფეები მის ლერწებს. ეს ქრისტეს ბოლო იგავი იყო.


24.08.2019

ენოქის წიგნის აპოლოგია


მეცამეტე ფსალმუნის ტექსტში არსებობს წარღვნამდელი ვითარების აშკარა რემინისცენცია, რომელიც აღწერილია როგორც ენოქის, ასევე დაბადების წიგნშიც: "გაირყვნენ, სისაძაგლე ჩაიდინეს; არავინ არის კეთილის მქნელი. უფალმა ზეციდან გადმოხედა ადამიანთა შვილებს, რომ დაენახა, თუ არის ვინმე ჭკუათმყოფელი, ღმერთს რომ ეძიებს. ყველამ უარყო, ერთაანად საძულველნი გახდნენ; არ არის მქნელი კეთილისა, ერთიც არ არის" (ფსალმ 13:1, 3). შევადაროთ: "დაინახა უფალმა ღმერთმა, რომ იმატა ადამიანთა უკეთურებამ ამქვეყნად, რომ უკეთური იყო მუდამჟამს მათი ყოველი გულისთქმა" (დაბ. 6:5). იგივეს წერს ენოქიც: "და გამოჩნდა დიდი უკეთურება და მრავალგვარი გარყვნილება; ადამიანები სცოდავდნენ და მათი ყველა გზა გაირყვნა" (ენოქი 2:15).

24.08.2019

ენოქის წიგნის აპოლოგია


წმიდა ანტონი ბრძანებს: "ყოველ საქმეს და სიტყვას საღმრთო წერილი უნდა ადასტურებდეს" (Петр Дамаскин. Творения. С. 215), ამიტომაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია კვლავ დავადასტუროთ ენოქის წიგნის სახეებისა და იდეების აშკარა სულიერი კავშირი ქრისტეს სახარებასთან. გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ სახარებისეული ტექსტები და ენოქის წიგნი წარმოგვიჩენენ სულიერ არნახულ ერთობას.
23.08.2019

უფლის იგავები გადმოცემულნი იოანეს სახარებაში

უფლის ყველა იგავი, რომლებიც ზემოთ გადმოვეცით, გამოკრებილია სინოპტიკოს მახარობელთაგან (მათე, ლუკა და მარკოზი). იოანესთან ეს იგავები არ არის. მაგრამ მის სახარებაში მოცემულია სხვა იგავები. მათი რაოდენობა მცირეა და ხასიათითაც ძლიერ განსხვავდებიან სინოპტიკოსთა იგავებისგან. საკუთრივ, სიტყვა "იგავის" სრული მნიშვნელობით იოანესთან მოიპოვება მხოლოდ ორი იგავი: "კეთილი მწყემსის" და "ვაზის შესახებ". სხვა იგავებს არ გააჩნიათ დასრულებული სიუჟეტი და წარმოადგენენ მხოლოდ სულიერი ჭეშმარიტებების მოკლე შედარებებს მიწიერ საგნებთან და ცნებებთან. ამ ცნებებს უფალი ხშირად იყენებდა თავის საუბრებში ღმრთის სასუფეველზე და მისკენ მისასვლელ გზაზე.

22.08.2019

ყოველთვის არის თუ არა მირონმდინარება ღმრთის სასწაული?

ბოლო წლებში, ზოგიერთ საეკლესიო ბეჭდვით ორგანოში ჩვეულებრივი მოვლენა გახდა პუბლიკაციები მირონმდინარების, ცრემლთდენისა და სისხლდენის შესახებ: მირონი სდის ათასობით და ათასობით ხატს, ქაღალდის რეპროდუქციებს და ა. შ.

15.08.2019

ენოქის წიგნის აპოლოგია


როგორც ცნობილია, მხოლოდ ორი მახარობელი ისახავდა მიზნად იესუ ქრისტეს გენეალოგიის შედგენას. ამასთან ერთი მათგანი, მოციქული მათე, ყველაზე მნიშვნელოვნად მიიჩნევდა მოეტანა აბრაამისა და დავითისგან ქრისტეს წარმომავლობაზე მესიანურ წინასწარმეტყველებათა აღსრულების მტკიცებულებანი; ხოლო, მეორე მახარობელი, ლუკა, თავის გენეალოგიაში მიზნად ისახავდა სხვა პრიორიტეტებს - ის მოგვითხრობდა იესუ ქრისტეს, როგორც ღმერთის და როგორც კაცის სისრულეზე, და მისი გენეალოგია მიჰყავდა ადამამდე და თვით ღმერთამდე.
12.08.2019"იყო ერთი მდიდარი კაცი, - თქვა ქრისტემ, - ძოწეული და ბისონი ეცვა და ყოველდღე შლიდა ბრწყინვალე სუფრას. იყო ერთი გლახაკიც, სახელად ლაზარე, რომელიც მის ჭიშკართან ეგდო, მთლიანად დაწყლულებული. ნატრობდა მდიდრის ნასუფრალით მოეკლა შიმშილი; ხოლო ძაღლები მოდიოდნენ და ლოკავდნენ მის წყლულებს..."

06.08.2019


ფილმის გარჩევა

"მე ვარ დედა" (ინგლ.: I Am Mother) ავსტრალიელი რეჟისორის გრანტ სპიუტორის (Grant Sputore) სადებიუტო ფილმია. ის გვაფიქრებს ეთიკურ საკითხებზე, ხელოვნების ნაწარმოებთა არქეტიპურ სტრუქტურებზე და თვით კონსპიროლოგიურ თეორიებზეც კი. ფილმი კიდევ ერთხელ ახდენს იმის დემონსტრირებას, თუ როგორ აპროეცირებს ადამიანი ღმერთის იდეას იმაზე, რაც ღმერთი არ არის, მოცემულ შემთხვევაში ხელოვნურ ინტელექტზე, რომელიც ფილმებში იღებს ისეთ ღვთაებრივ ატრიბუტებს, როგორიცაა "ყველგანმყოფობა", "ყოვლისშემძლეობა", "სრულყოფილება" და ზოგჯერ მას "სამყაროს შექმნაც" კი მიეწერება.

TOP. GE
Назад к содержимому