თავფურცელი - აპოკალიფსისი

Перейти к контенту
მართლმადიდებლური საინფორმაციო-ანალიტიკური ვებ-საიტი "აპოკალიფსისი" არ ეკუთვნის ოფიციალურ საპატრიარქოს

18.07.2019"იყო ერთი მდიდარი კაცი, - თქვა ქრისტემ, - და ჰყავდა მოურავი, რომელიც დააბეზღეს მის წინაშე, შენს ქონებას ანიავებსო. მოიხმო იგი და უთხრა: ეს რა მესმის შენზე? ჩამაბარე შენი სამოურაოს ანგარიში, რადგანაც ამიერიდან აღარ გიწერია მოურაობა. მაშინ მოურავმა თავის თავს უთხრა: რა ვქნა? აგერ ჩემი ბატონი მოურაობას მართმევს: თოხნა მე არ შემიძლია და თხოვნა კი მერცხვინება. თუმცა ვიცი, რაც უნდა ვქნა, რომ თავის ჭერქვეშ მიმიღოს ხალხმა, როცა მოურაობას ჩამომართმევენ. მოიხმო სათითაოდ თავისი ბატონის მოვალენი და ჰკითხა პირველს: რამდენი გმართებს ჩემი ბატონისა? მან მიუგო: ასი კასრი ზეთი. და უთხრა მას: აჰა, ინებე შენი თამასუქი, დადექი სასწრაფოდ და დაწერე ორმოცდაათი. ახლა მეორეს ჰკითხა: შენ რამდენიღა გმართებს? და მან მიუგო: ასი კოდი პური. და უთხრა მას: აჰა, ინებე შენი თამასუქი და დაწერე ოთხმოცი. შეაქო ბატონმა ორგული მოურავი: ფხიანად მოიქეციო; ვინაიდან ამ სოფლის ძენი თავიანთ მსგავსთა შორის უფრო ფხიანნი არიან, ვიდრე ნათლის ძენი. ამიტომაც გეუბნებით, შეიძინეთ მეგობრები უსამართლო სიმდიდრით, რათა, როდესაც გაღარიბდებით, მიგიღონ საუკუნო სამყოფელში..."

09.07.2019ლუკა მახარობელთან მოცემულია იგვები სიმდიდრეზე, მაგრამ ყოველ მათგანს თავისი განსაკუთრებული სიუჟეტი გააჩნია, რომლებიც თავისი შინაარსით და საზოგადო დასკვნებით თემათა ერთ ჯგუფად ერთიანდება. ეს არის იგევები იმის შესახებ, თუ როგორი დამოკიდებულება მართებს ადამიანს მატერიალურ ღირებულებებთან და რა მოსდის ადამიანის სულს, რომელსაც ვერ გაუგია სიმდიდრის ჭეშმარიტი აზრი. ეს იგავებია: "უდარდელ მდიდარზე", ერთი მდიდარი ადამიანის "ურწმუნო მმართველზე" და "მდიდარსა და ღარიბ ლაზარეზე".

06.07.2019საკითხი მთელი კალენდარული წლის განმავლობაში მეუღლეთა ინტიმური ურთიერთობის შეზღუდვაზე, როგორც მრავალდღიან მარხვებში, ასევე შვიდეულის განსაზღვრულ დღეებში, საკმაოდ აღელვებთ აღსარებაზე მოსულ დაოჯახებულ ადამიანებს. საცთურთა ჩვენს საუკუნეში შეუძლებელია არ შეაფასო ეს თემა თუნდაც იმიტომ, რომ ოჯახურ გზას, ბერ-მონაზვნობისგან განსხავვებით, ადამიანთა აბსოლუტური უმრავლესობა ირჩევს. მოცემული თემის დელიკატურობიდან გამომდინარე, მრავალ ქრისტიანს ერიდება პირადად ჰკითხოს მღვდელს მეუღლეთა ინტიმურ ურთიერთობაზე და იძულებული ხდება ეს დაუსწრებლად გააკეთოს, მაგალითად, დასვას საკითხი ინტერნეტში. მაგრამ ამ თემაზე მკაფიო პასუხი დღემდე არ არის და ყოველი მოძღვარი, საკუთარი გამოცდილებიდან და გაგებიდან გამომდინარე, თვითონ წყვეტს ამ საკითხს.


05. 07. 2019


ისნ (ინდივიდუალური საგადასახადო ნომერი. რუს. ИНН – "აპოკ." რედ.) - არის აბრევიატურა, რომელიც აღნიშნავს საგადასახადო სამსახურის ერთ-ერთ სიახლეს და, რომელიც მრავალი მითქმა-მოთქმის საგანი გახდა, ხოლო საიდენტიფიკაციო ნომრების მინიჭება - გააფთრებულ დისკუსიებს იწვევს; ამ თემას ჰყავს მრავალი მომხრეც და მოწინააღმდეგეც, მან ძლიერი საზოგადოებრივი რეზონანსი გამოიწვია, განსაკუთრებით მართლმადიდებელ მორწმუნეთა შორის. ყოველდღიური სამსახურეობრივი სფეროებიდან ისნ-ის თემა სულიერი ცხოვრების რეალიებში გადავიდა და ავისმომასწავებელი აზრი მიიღო.

04. 07. 2019


"ეკლესიათა მსოფლიო საბჭო"-მ (ემს) თავის საიტზე გამოაქვეყნა ყოველწლიური ფინანსური მოხსენება, რომელშიც დეტალურად გადმოსცა ანგარიში ბოლო 2018 წლის შემოსავლებსა და დანახარჯებზე. საანგარიშო პერიოდში ყველაზე მეტი სახსრები საბჭომ დახარჯა გეგმიურ პროგრამებზე - 12,9 მლნ შვეიცარული ფრანკი, და საბჭოს ფუნქციონერების ხელფასებზე - 12,6 მლნ. ფრანკი. ეკუმენისტური დანახარჯების სიაში ლიდერთა შეცვლის ძირითადი მიზეზი (შეგახსენებთ, რომ ბოლო წლებში ხელფასების სტატიას მყარად ეპყრა პირველი ადგილი) გახლავთ დიდი დანახარჯები ზეიმებზე, რომლებიც მიეძღვნა საბჭოს დაარსების 70 წლისთავს. ასე, მაგალითად, მარტო პაპის ვიზიტზე ჟენევაში, რომელიც საიუბილეო დღესასწაულობის ჩარჩოებში ჩატარდა, ემს-მ დახარჯა 356 ათასი შვეიცარიული ფრანკი! ამასთან აბსოლუტურ ციფრებში დანახარჯები მოსამსახურეთა ხელფასზე ასევე იზრდება: მოცემული სტატიის დანამატმა წელიწადში ასი ათას შვეიცარიულ ფრანკზე მეტი შეადგინა.

03. 07. 2019

"ენოქის წიგნის" აპოლოგია


პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ ბიბლიურ ტექსტებს შორის არც ისე ხშირად შეიძლება შევხვდეთ გარდაცვლილთა სულების საიქიო ხვედრის აღწერას. ამ აზრით ინფორმაცია, რომელსაც შეიცავს იგავი "მდიდარსა და ლაზარეზე" (ლკ. 16:19-31), შეიძლება უნიკალური იყოს. მაგრამ ზოგიერთი ვითარება, რომელიც ამ იგავშია აღწერილი, უნებლიედ ხდება გაუგებრობის წყარო: "მოკვდა გლახაკი და აბრაამის წიაღში აიტაცეს ანგელოზებმა. მოკვდა მდიდარიც და დამარხეს. ჯოჯოხეთში, წამებულმა, აღაპყრო თვალნი და იხილა შორს აბრაამი და ლაზარე მის წიაღში" (ლუკა 16:22, 23). რას წარმოადგენს იდუმალი "წიაღი", საითკენაც მიჰყავდათ ანგელოზებს ძველაღთქმისეულნი მართალნი? და, რომელიც, მართალია, "შორს" არის, მაგრამ მაინც საშინელ სატანჯველთა ხილვადობის არეალში იმყოფება და, რომელშიც აღმოჩნდა გარდაცვლილი მდიდარი.

29.06.2019


სინანული ქრისტიანული ცხოვრების დასაწყისი, შუაგული და დასასრულია, ამიტომაც ის მოითხოვება ნათლობამდე, წმიდა ნათლისღებისას და მის შემდეგ. საღმრთო ნათლისღებისას ჩვენგან ითხოვენ ანგარიშს, რადგან ის ჩვენი მხრიდან წარმოადგენს საზეიმო აღთქმას გვქონდეს სუფთა სინდისი ღმრთის წინაშე და ღმრთითმოსაწონი ცხოვრების ვალდებულება, რადგან, როდესაც რწმენით ვუერთდებით ყოვლადსახიერ ქრისტეს და უარვყოფთ უმზაკვრეს და უბოროტეს მტერს, ვიძლევით აღთქმას, რომ მივყვებით ღმრთის ნეტარ და გამაკეთილშობილებელ მცნებებს, თანაც თავს დავიცავთ ყოველგვარი ბოროტი ზრახვებისა და საქმეებისგან.

"ენოქის წიგნის" აპოლოგია


სულის მადლმოსილი ერთობის მაგალითები, რომლითაც იწერებოდა ენოქის წიგნი და ახალი აღთქმა, შეიძლება კვლავ გავაგრძელოთ და ერთმანეთს შევადაროთ მომავალი ესქატოლოგიური პერსპექტივები ენოქთან: "იმედოვნებთ თქვენ, მართალნო, რადგან ადრე თქვენ შერცხვენილნი იყავით, უბედურნი და ჭირვებასა შინა მყოფნი, ახლა კი განათდებით, ვითარც ზეციური მნათობნი" (ენოქი 19:137), და მოციქულ პავლესთან: "რათა იყოთ უბიწონი და უმანკონი, ღვთის უმწიკვლო შვილნი უკუღმართ და გახრწნილ მოდგმაში, რომელშიც ნათობთ, როგორც მნათობნი სამყაროში" (ფლპ. 2:15).23.06.2019


(იოანე 1:18)

ვის უხილავს ღმერთი? - ეს არის კითხვა, რომელსაც ამა თუ იმ სიტყვიერი ფორმით იძლევიან ათეისტები და ცდილობენ ღმრთის არარსებობის დამტკიცებას. ხოლო წმიდა წერილიდან "საწინააღმდეგო" ადგილების ამოწერით იმის ჩვენებას, რომ წმიდა წერილი არაღვთივსულიერი ნაწერია. მართლაცდა, თუკი ღმერთი ყველგანმყოფია, როგორც წმიდა წერილი და წმიდა ეკლესია გვასწავლის, რატომ არ უხილავს ის არავის?

19.06.2019


ამ იგავის აზრი ძალიან ახლოს დგას წინა იგავის ("ტალანტებზე") შინაარსს. აქაც ლაპარაკია იმაზე, თუ რა უნდა აკეთონ ადამიანებმა, როგორ იცხოვრონ ქრისტეს მეორედ მოსვლისა და საუკუნო სამსჯავროს მოლოდინში. თხრობის ზოგიერთი დეტალი აქ უფრო ძლიერად არის ხაზგასმული და არის ახალი დეტალებიც.ესოდენ მრავალ სურათზე რატომ იფარავენ ცალ თვალს თანამედროვეობის თვალსაჩინო და პოპულარული ადამიანები? - ცხადია, რომ ეს შემთხვევითობა არ არის. სინამდვილეში, "ცალი თვალის" სიმბოლოს გააჩნია ღრმა მნიშვნელობა და ადასტურებს იმ ძალების არსებობას, რომლებიც აკონტროლებენ დღევანდელ პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკომონიკურ, სამხედრო და კულტურულ პროცესებს. ამ სტატიაში მოკლედ მოგითხრობთ "ცალი თვალის" სიმბოლოს წარმომავლობასა და მნიშვნელობაზე.


"ენოქის წიგნის" აპოლოგია


სულის მადლმოსილი ერთობის მაგალითები, რომლითაც იწერებოდა ენოქის წიგნი და ახალი აღთქმა, შეიძლება კვლავ გავაგრძელოთ და ერთმანეთს შევადაროთ მომავალი ესქატოლოგიური პერსპექტივები ენოქთან: "იმედოვნებთ თქვენ, მართალნო, რადგან ადრე თქვენ შერცხვენილნი იყავით, უბედურნი და ჭირვებასა შინა მყოფნი, ახლა კი განათდებით, ვითარც ზეციური მნათობნი" (ენოქი 19:137), და მოციქულ პავლესთან: "რათა იყოთ უბიწონი და უმანკონი, ღვთის უმწიკვლო შვილნი უკუღმართ და გახრწნილ მოდგმაში, რომელშიც ნათობთ, როგორც მნათობნი სამყაროში" (ფლპ. 2:15).
იგავი "ტალანტებზე" თავისი შინაარსით ახლოს დგას იგავთან "მნეთა" შესახებ, რომელიც მაცხოვარმა თავისი მიწიერი ცხოვრების მიწურულს იქადაგა. იგავში "მნეებზე" ითქვა მაშინ, როდესაც "იერუსალიმთან ახლოს იყო, და ეგონათ, ახლავე მოაწევს ღმრთის სასუფეველიო" (ლუკა 19:11), ხოლო "ტალანტებზე" - როდესაც უფალი უკვე იერუსალიმში იყო და ტაძრიდან გამოსვლისას თქვა წინასწარმეტყველური სიტყვა იერუსალიმის დაღუპვისა და თავისი მეორედ მოსვლის მრისხანე ნიშნების შესახებ.


borderpac.org: მოცემულ მომენტში მექსიკის პრეზიდენტი ანდრეს მანუელ ლოპეს ობრადორი დგამს ინტენსიურ ნაბიჯებს, რათა მოაწესრიგოს კონფლიქტი ტრამპის ადმინისტრაციასთან. ადრე თეთრმა სახლმა გააჟღერა მუქარა, რომ თუ მექსიკა არავითარ ზომებს არ მიიღებს არალეგალური იმიგრაციის წინააღმდეგ - აშშ ცამდე აწევენ ტარიფებს მექსიკურ საქონელზე.


"ენოქის წიგნის" აპოლოგია


ანგელოზთა, როგორც "დარაჯთა" შესახებ მსჯელობას გავაგრძელებთ კიდევ ერთი ასპექტით. საიდან ვიცით, რომ ყველა მართალ ქრისტიანს ეძლევა მფარველი ანგელოზი? ამ სწავლების საფუძველს წარმოადგენს რამოდენიმე ციტატა წმიდა წერილიდან, როგორიცაა, მაგალითად, უფლის სიტყვები: "ეკრძალეთ, ნუ შეურაცხყოფთ ნურცერთ ამ მცირეთაგანს, რადგანაც გეუბნებით თქვენ, რომ მათი ანგელოზები ცაში თვალს არ აშორებენ ჩემი ზეციერი მამის სახეს" (მათე 18:10). შეიძლება დავიმოწმოთ ფსალმუნის სიტყვებიც: "დაიბანაკებს ანგელოზი უფლისა გარემოს მოშიშთა მისთა და იჴსნნეს იგინი" (ფსალმ. 33:8), ისევე როგორც ოთხმოცდამეათე ფსალმუნშია ლაპარაკი ანგელოზთა ფუნქციებზე: "რამეთუ ანგელოზთა მისთადა უბრძანებიეს შენთჳს დაცვად შენდა ყოველთა გზათა შენთა" (ფსალმ. 90:11).
TOP. GE
Назад к содержимому