უსჯულოების საიდუმლო - კაბალა, ერესები და საიდუმლო საზოგადოებები - აპოკალიფსისი

Перейти к контенту
ნ. ლ. ბუტმი

კაბალა, ერესები და საიდუმლო საზოგადოებები
საიდუმლო საზოგადოებები
შინაარსი

წარმართული დროის საიდუმლო რელიგიები. კაბალის წარმოშობა. მაგიური კაბალა. ღვთაებრივი კაბალა.გნოსტიციზმის  ზოგადი დახასიათება. სიმონ მოგვი. მენანდრე. კერინთოსი. ვალენტინე.  მარკოზი. კოლორვასი. კარპოკრატე. ბარბელიოტები. ოფიტები. კაინიტები.  მარკიონი. სატურნინე. ბასილიდე. გნოსტიციზმის დანიშნულება. გნოსტიციზმის  ზეგავლენა ზნეობრიობაზე. გნოსტიკოსთა საიდუმლო სწავლებანი. ზოგადი  დასკვნები.მანიქეველობის  წარმოშობა. მანდაიტები. მანესი. მანიქეველობის გავრცელება. რევოლუციური  სპარსული სექტები. მანიქეველების შთამომავალნი. მანიქეველთა სწავლება.  მანიქეველობის აღორძინება გვიანდელ სექტებში.ახალი  რელიგიის შექმნა. მაჰმადიანობის იუდაისტური წარმომავლობა. მაჰმადიანობა,  როგორც ებრაელთა იარაღი ქრისტეანობის წინააღმდეგ. ებრაელთა მიერ  განხეთქილების ჩათესვა ისლამში, სექტებისა და საიდუმლო ორგანიზაციების  დაფუძნება. შიიტები. ისმაელიტები. ფატიმიდების იუდაური დინასტია.  მკვლელების კავშირი. ისლამისა და ქრისტეანული სამყაროს საიდუმლო  საზოგადოებების სწავლებათა და ორგანიზაციულ სტრუქტურათა მსგავსება.საიდუმლო  ებრაული მთავრობა. ევროპის სხვადასხვა სექტები. მანიქეველობის ნაშიერნი.  ორლეანელი მანიქევლები. ალბიგოელები და მათი იუდაური წარმომავლობა.  ალბიგოელთა სწავლება და მათი ისტორიული როლი. ჯვაროსნული ლაშქრობა  ალბიგოელთა წინააღმდეგ. სექტის განადგურება და მისი შერწყმა ტამპლიერებთან  და ვალდენსებთან.ჯვაროსნული ლაშქრობები. ტამპლიერთა ორდენის დაარსება - მათი განაწესი და ორგანიზაცია. ორდენის პრივილეგირებული მდგომარეობა, მისი  განაწესის შეცვლა, მიმართულება და მიზანი. ორდენის გარდაქმნა საიდუმლო  მწვალებლურ საზოგადოებად. ტამპლიერთა საიდუმლო სწავლება და მათი წეს-ჩვეულებანი.  ტამპლიერთა ორდენის მწვალებლურ საზოგადოებად გარდაქმნის მიზეზები. ორდენის  ანტისახელმწიფოებრივი საქმიანობა. ფილიპე ლამაზი და პაპი კლიმენტ V.  ორდენის ნარჩენთა სავარაუდო ბედი. ტამპლიერების ორდენთან დაკავშირებით  მასონ მწერალთა შორის წარმოქმნილი ურთიერთდაპირისპირება. მასონური  სიყალბეები. ტამპლიერთა ორდენის კავშირი ფრანკმასონობასთან და სხვა იუდაურ  საიდუმლო საზოგადოებებთან.ზოგადი  შეხედულება. დ. ვიკლეფი. ჰუსი. ჩეხი ძმები. გლეხური კავშირები.  ანაბაპტისტები. ვალდენსები. აღორძინების ეპოქა. ჰუმანიზმი. ჰუმანისტების  შეთქმულება. მარტინ ლუთერი. ლუთერის სწავლება მისი პირველყოფილი სახით და  ამ სწავლების მოწესრიგება. რეფორმაციის ზეგავლენა იუდეველთა მდგომარეობაზე  ევროპაში.ამ კავშირების ზოგადი დახასიათება. ალქიმია. როზენკრეიცერები. იტალიის საიდუმლო აკადემიები. გერმანიის საიდუმლო აკადემიები. - ინგლისის საიდუმლო აკადემიები.სამშენებლო  კავშირთა ისტორიის ზოგადი მიმოხილვა. იუდაური ზეგავლენის კვალი ამ  კავშირების სიმბოლიკასა და წესებზე. სამშენებლო კავშირების ანტიეკლესიური  მიმართულება. სამშენებლო კავშირების პოლიტიკური როლი. სამშენებლო კავშირები  და იუდაური საიდუმლო საზოგადოებები. სიმბოლური მასონობის დაარსება.  ინგლისელი დეისტები. ებრაელთა უფლება - დასახლდნენ ინგლისში. აქტი  რჯულთშემწყნარებლობის შესახებ. ინგლისში ფრანკმასონობის დაარსების  მიზეზები. ფრანკმასონობის მიზანი. ებრაელი ბერნარ ლაზარის მითითებები  ქრისტეანობის განადგურებაში ებრაელთა როლზე.
Назад к содержимому