საუბრები ბიბლიაზე - ესაიას, იერემიას, ეზეკიელისა და დანიელის წიგნთა განმარტება - აპოკალიფსისი

Перейти к контенту
ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთა: ისაიას, იერემიას, ეზეკიელისა და დანიელის წიგნთა განმარტება
წმიდა მამათა განმარტებების საფუძველზე
(მცირედი შემოკლებით)
ოთხი დიდი წინასწარმეტყველი
შინაარსი:


1. წინასწარმეტყველისა და წინასწარმეტყველების ცნებათა განმარტება
 
2. საწინასწარმეტყველო მსახურების მიზანი
 
3. წინასწარმეტყველურ წიგნთა ზოგადი შინაარსი
 
4. წინასწარმეტყველების უმთავრესი საგანი
 
5. მწერალ-წინასწარმეტყველთა რაოდენობა და მათ მიერ დაწერილი წიგნები
 
6. წინასწარმეტყველურ წიგნთა ბიბლიური და ქრონოლოგიური თანამიმდევრობა

7. სხვადასხვა მდგომარეობანი, რომელშიც ღებულობდნენ წინასწარმეტყველნი ღმრთის გამოცხადებას და განსხვავებული მეთოდები, რომელთა მეშვეობითაც ეძლეოდათ გამოცხადება; ასევე იმის შესახებ თუ როგორ ეუწყებოდა ის ხალხებს.
 
ა) მდგომარეობანი, რომელშიც ღებულობდნენ წინასწარმეტყველნი ღმრთის გამოცხადებას
 
ბ) მეთოდები, რომელთა მეშვეობითაც ეძლეოდათ წინასწარმეტყველთ საღმრთო გამოცხადება
 
გ) მეთოდები, რომლითაც წინასწარმეტყველნი აუწყებნდნენ ხალხს საღმრთო გამოცხადებას


I. წმიდა წინასწარმეტყველი ესაია


1. ცნობები წინასწარმეტყველ ესაიას შესახებ.

2. საწინასწარმეტყველო მსახურების დრო

3. წინასწარმეტყველ ესაიას თანამედროვე იუდეველობისა და წარმართობის მდგომარეობა

4. ესაიას წინასწარმეტყველების გადმოცემის ხასიათი

წინასწარმეტყველ ესაიას წიგნის შინაარსის მიმოხილვა, წინასწარმეტყველებათა უმთავრესი საგნების მითითებითა და აუცილებელი განმარტებებით


***(1-31)


(1-5)


(1-7)

Назад к содержимому