იდუმალი სამყარო - იდუმალების სფერო 4 - აპოკალიფსისი

Перейти к контенту
სხვადასხვა > იდუმალი სამყარო
გრიგოლ დიაჩენკო

იდუმალების სფერო

მასალები ცდისეული ფსიქოლოგიისა და ქრისტეანობის საბუნებისმეტყველო-სამეცნიერო აპოლოგიისთვის
მომავლის დანახვა
ნაშრომი "იდუმალების სფერო" (ორიგინალში: Из области таинственного) ეკუთვნის ცნობილ მართლმადიდებელ მქადაგებელს, მწერალს, მეცნიერსა და პუბლიცისტს. არსებითად ეს არის ფუნდამენტური აპოლოგეტური ნაშრომი.

წიგნის შინაარსი მოცავს ყოველგვარი საიდუმლო შემთხვევისა და მოვლენის საიდუმლო ჩამონათვალს, რომლებიც აღებულია ცნობილი და გავლენიანი ისტორიული მოღვაწეების (იულიუს კეისარი, ნაპოლეონ I და ჟოზეფინა, ჰენრიხ IV, კარლოს XI, პავლე I, ეკატერინე II, ა. ს. პუშკინი და სხვა), ასევე ჩვეულებრივი ადამიანების (კერძო პირების) ცხოვრებიდან. ავტორის მიერ გამოყენებული მაგალითების უმეტესობა აღებულია ბეჭდვითი (სამეცნიერო, ისტორიული, პუბლიცისტური) გამოცემებიდან და აღჭურვილია შესაბამისი საინფორმაციო წყაროებით.

მიცვალებულთა გამოცხადებანი, სხეულის ფუნქციონირება თავის მოჭრის შემდეგ, მიცვალებულთა აღდგომა, სმენა და დანახვა შორ მანძილზე (შორსმხედველობა), აზრების კითხვა, სპირიტიზმი, ჰალუცინაციები და იულზიები, ჰიპნოტიზმი, სიკვდილის მოახლოების ნიშნები, წინასწარმეტყველური სიზმრები, ცნობიერების გაორება სიზმარში, შეხვედრა მოჩვენებებთან - აი ზოგიერთი თემა, რომელსაც ეხება წინამდებარე წიგნი. ყველა შემთხვევა გადანაწილებულია განყოფილებების მიხედვით - მკაცრად სისტემატური თანმიმდევრობით. განყოფილებაში ასევე ჩართულია საჭირო შენიშვნები და დასკვნები. დამოწმებული ფაქტების უმეტესობა მატერიალიზმის საშუალებებით მათი განმარტების შეუძლებლობას ადასტურებს.

საკუთრივ, სწორედ ამას მიეძღვნა ამ წიგნის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა. ამგვარად ავტორი მკითხველს არწმუნებს (მისი წიგნი კი ფართო აუდიტორიისთვის არის განკუთვნილი), რომ როგორც ადამიანის ბუნებაში, ასევე მის სიცოცხლეში, მის გარემომცველ სამყაროში არსებობენ იდუმალი, სულიერი არსებები და მოვლენები. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება სულის სუბსტანციური არსებობის მტკიცებულებაზე. ამ მიმართებით ავტორი უარყოფს ფილოსოფოს-ათეისტთა აზრს და პოლემიკაში შედის ფიზიოლოგებთანაც. ოსტატურად და გონებამახვილურად არის გამოყენებული ისტორიული ილუსტრაციები; გონივრულად არის შედგენილი ლოგიკური დასკვნები, რაც დამაჯერებლად ადასტურებს: ადამიანის სული არ არის მოლეკულარულ-უჯრედოვანი ორგანიზმის პროდუქტი, ეს არ არის ნივთიერი სხეულის ფუნქციონირების შედეგი.

აზროვნება, ნება, მეხსიერება, პიროვნების სხვა მახასიათებლები, რომელსაც ვამჩნევთ ადამიანის გონებრივ და თავისუფალ მოღვაწეობაში, სწორედ სულის არსებობით არის განპირობებული. ადამიანის ფსიქიური ცხოვრების საფუძველი არის სული, და არა ტვინი, - დეკლარირებს წიგნში მისი ავტორი. თავის მხრივ ტვინი არის გონიერი სულის ოდენ იარაღი, აზრის იარაღი, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში წყარო ან აზროვნების წარმომშობი.აქცევს რა ყურადღებას სულის ბუნებასა და თვისებებს, იყენებს რა "იმქვეყნიური საიქიო ცხოვრების" მოვლენათა ნიმუშებს, დეკანოზი გ. დიაჩენკო თავისი შემოქმედებით ერთადერთი სწორი დასკვნისთვის განგვაწყობს: სულის სიცოცხლე ფიზიკური სიკვდილის შემდეგაც გრძელდება; მეტიც, ის არ შემოიზღუდება ამ სწავლებით და უთითებს პირდაპირ დამოკიდებულებაზე გარდაცვლილის სულის ხვედრსა და მის მიერ ამქვეყნად გატარებულ ცხოვრებას შორის. იმოწმებს რა წმიდა წერილსა და ეკლესიის გადმოცემას, ავტორი ადასტურებს მიცვალებულთა აღდგომის შესაძლებლობას, საყოველთაო აღდგომისა და მომავალი საშინელი სამსჯავროს გარდაუვალობას.

სამყაროში, მატერიალისტური იდეოლოგიის მიერ აღიარებულ ძალთა გარდა, მოქმედებენ სხვა, სულიერი და რაციონალური აზროვნების არსენალითაც კი აუხსნელი ძალები. ისინი ზებუნებრივად ვლინდებიან და გააჩნიათ ზებუნებრივი ხასიათი. მატერიალისტები მათი გარემომცველი სინამდვილისადმი უფრო დაკვირვებულები რომ ყოფილიყვნენ და ნაკლებად თვალდახუჭულები თავიანთ მსოფლმხედველობრივ წანამძღვრებში, აუცილებლად შენიშნავდნენ ამ მძლავრი ძალების არსებობას. მოცემული შეხედულების სასარგებლოდ მოძღვარს მოჰყავს იმდენი მოწმობა, რომ უბრალოდ მათი აღება და უარყოფა შეუძლებელი იქნება მკითხველისთვის.

ღმერთის არსებობის საუკეთესო მტკიცებულებად ის მიიჩნევს ღმრთის მყოფობის ქმედით და ცოცხალ შეგრძნებას. მაგრამ, - ირწმუნება იგი, - ეს ხდება მაშინ, როდესაც ადამიანი ეწევა სათნო, ღმრთისმოსაწონ ცხოვრებას. სათნოება ხელს უწყობს უზენაეს არსთან დაახლოვებას. სრულყოფილი ცხოვრება შეუძლებელია ღმრთისადმი რწმენის გარეშე. ყოველი ადამიანი, მისი საქმიანობისდა მიუხედავად, ფლობს "რელიგიურ გრძნობას". ავტორი მას "ღმრთის შეგრძნებას" უწოდებს. ამ ღრმა გრძნობასთან არის დაკავშირებული ადამიანისთვის თანდაყოლილი იდეა ყოვლისშემძლე, ყოვლადსრულყოფილი და ყოვლისმომცველი "პიროვნების" შესახებ. ეს "პიროვნება" არის ღმერთი (ერთი ღმერთი სამ იპოსტასში: მამა, ძე და სულიწმიდა).

რელიგიური გრძნობა, - დარწმუნებულია აპოლოგეტი, - შეუძლებელია გაგებულ იქნას როგორც ბუნებრივი ევოლუციის შედეგი. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ის არ წარმოადგენს ფანტაზიის ევოლუციონირებისა და იდუმალებისადმი შიშის ნაყოფს; ის არ არის ჩვენი სამყაროს ობიექტების გაღმერთების კანონზომიერი შედეგი (როგორც ამას ფიქრობს ზოგიერთი რაციონალისტი). ის ადამიანებს ბუნებრივად ახასიათებთ: "ბუნებითგან".

წიგნი დაწერილია ადვილად გასაგები ენით და გააჩნია ძალიან წარმტაცი თხზულების ხასიათი.

აი რას უნდა მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება: როდესაც განიხილავს შემთხვევებს "იდუმალების სფეროდან" და აჩვენებს მატერიალიზმის პოზიციიდან მათი განმარტების შეუძლებლობას, ავტორი ამავდროულად არ ცდილობს დეტალურად განმარტოს ისინი მართლმადიდებელი ქრისტიანის თვალსაზრისით. უმეტესწილად ის მხოლოდ ხაზს უსვამს, რომ მსგავსი შემთხვევები ყოფილა და, რომ ყოველივე ამის უკან დგანან სულიერი ძალები. ღვთისმეტყველებაზე დაფუძნებით, ნაწარმოებში მოცემული ზოგიერთი შემთხვევა შეიძლება განვაკუთვნოთ უზენაესი განგებულების გამოვლინებას, ხოლო სხვა ნაწილი - ბოროტ, დემონურ სულთა მოქმედების გამოვლინებას. ზოგიერთი მაგალითი ჯეროვანია დავუკავშიროთ ადამიანის ფსიქიკის განსაკუთრებულ მდგომარეობას. რაღაც შემთხვევები შეიძლება განიმარტოს თანამედროვე საბუნებისმეტყველო ცოდნის საფუძველზეც. დასასრულ, რაღაც, ალბათ, შეიძლება ეჭვქვეშ დავაყენოთ.

ალექსეი მიხეილის ძე ლეონოვი. სანკტ-პეტერბურგის რელიგიათმცოდნეობისა და საეკლესიო ხელვონების მართლმადიდებლური ინსტიტუტის დოგმატური ღვთისმეტყველების მასწავლებელი.

ნაწილი პირველი
 
 სულიერი ცხოვრების გამოვლინებები ადამიანის ფხიზელ მდგომარეობაში
 

თავი მეორე. მომავლის ხედვა
 
1. კამილ ფლამარიონის მოთხრობები
 
ოდესღაც ახლო ურთიერთობაში ვიყავი პატივცემულ მეცნიერთან, ბრწყინვალე მათემატიკოსთან, 1869-1872 წლებში პარიზის ობსერვატორიის ყოფილ დირექტორთან, შარლემ დელონესთან. მას უწინასწარმეტყველეს, რომ დაიხრჩობოდა; მსგავსი ხვედრი ეწია ადრე მამამისსაც. თვით შარლ დელონე არა მარტო არასდროს მოგზაურობდა ზღვით, არამედ ყველაზე უვნებელ ადგილებსაც კი გაურბოდა, სადაც შეიძლებოდა ნავით გასეირნება. ერთხელ, 1872 წლის აგვისტოს ნათელ და მზიან დღეს, მისმა ცოლისძმამ, ბ-ნმა მილიომ, პოსტის მთავარმა კონტროლიორმა, ის შერბურგში მიიწვია, სადაც გადაწყვიტეს მოლის დათვალიერება ორ მეზღვაურთან ერთად. ამ ექსკურსიის უკანა გზაზე, უეცრად ძლიერი ქარი ამოვარდა, ნავი, რომელშიც ოთხი მეზღვაური იჯდა გადაყირავდა და ვერც ერთი ვერ გადარჩა.
 
ამ შემთხვევაში, შეიძლება დავინახოთ უბრალო დამთხვევა. რა თქმა უნდა, მსგავსი სახის ერთ ფაქტს ჯერ კიდევ არა აქვს დიდი მნიშვნელობა მომავლის წინასწარმეტყველებასთან დაკავშირებით. ადამიანს წყლის ეშინია - და იძირება. ადამიანს ავადმყოფურად ეშინია სიცოფის - და სწორედ მას კბენს ცოფიანი ძაღლი, ის ერიდება მოგზაურობებს - და ზუსტად, თითქოს სპეციალურადო, საგზაო-სარკინიგზო კატასტროფაში კვდება. ცხოვრებაში ხშირად ვხედავთ ასეთ დამთხვევებს, მაგრამ მათი მეშვეობით ჯერაც ვერაფერი დამტკიცდება.
 
მართლაც, ასე უნდა გვემსჯელა მსგავსი შემთხვევები თითო-ოროლა რომ ყოფილიყო, მაგრამ ასე როდია. ამგვარი უცნაურობები უფრო მეტია და უფრო მეტად განსაზღვრულია, ვიდრე ამაზე უთითებს ვარაუდობათა გაანგარიშება.
 
აი კიდევ სხვა ფაქტი, რომელსაც ქ-ნი ლეკონტ დე-ლილი, პოეტის საცოლე ჰყვება.
 
ვინმე ჰ.-მ მკითხავთან მისვლა გადაწყვიტა. ბანქოზე მას უწინასწარმეტყველეს, რომ გველის ნაკბენისგან მოკვდებოდა.
 
ეს. ბ-ნი ჰ, ადმინისტრაციული ჩინოვნიკი გახლდათ, რომელიც ჯიუტად არ იღებდა ადგილს მარტინიკაში სწორედ შხამიანი გველების გამო, რომლებიც იქ უხვადაა. გ. ბ.-მ, გვადელუპის გუბერნატორმა, როგორც იქნა დაარწმუნა იგი მიეღო კარგი ადგილი ამ კოლონიაში, სადაც გველები სულაც არ ბინადრობენ.
 
გვადელუპაში თავისი მსახურების დრო რომ ამოწურა, ბ-ნი ჰ. უკან საფრანგეთში ბრუნდებოდა. გემი, ჩვეულებისამებრ მარტინიკაში გაჩერდა, მაგრამ ჰ.-მ, რა თქმა უნდა, ნაპირზე ჩასვლა არ ისურვა. ამ დროს გემზე ხილით მოვაჭრე ზანგის ქალები ავიდნენ. წყურვილით გათანგულმა მოგზაურმა ერთ-ერთი კალათიდან ფორთოხალი აიღო; უეცრად სასოწარკვეთილმა შეჰკივლა - მას კალათის წნულებში ჩამალულმა გველმა უკბინა. რამოდენიმე საათის შემდეგ ის მოკვდა.
 
ეს შემთხვევა შემდეგ "ფსიქიურ მეცნიერებათა ანალებშიც" გამოქვეყნდა.
 
აი, კიდევ მომავლის ხედვის არანაკლებ საინტერესო შემთხვევა:
 
ერთხელ1883 წლის ოქტომბერში, ლედი ა.-მ, რომელიც პარიზში, Bel-Respiro-ს ქუჩაზე ცხოვრობდა, შენიშნა, რომ მას 3500 ფრანკი მოჰპარეს. ის ამას აცნობებს პოლიციის კომისარს, რომელიც ატარებს ჩხრეკას და მსახურთა დაკითხვას - მაგრამ ვერაფერს პოულობს. თავისი მსახურების ჩამოთვლისას, ლედი ა.-მ ითხოვა საეჭვო პირთა სიიდან ამოეღოთ მეორე ლაქია, ძალიან მოხერხებული და მახვილგონივრული ახალგაზრდა, რომელსაც ეძახდნენ "პატარას" არა მისი სიმაღლის, რადგან საკმაოდ მაღალი იყო, არამედ მისდამი მოფერებითი დამოკიდებულების გამო, რაც მან სახლეულთა შორის თავისი დაუზარებლობითა და თავაზიანობით დაიმსახურა.
 
ამასთან ლედი ა.-ს ახლობელთა წრეში ხმა დაირხა ვინმე ქალწულ ს.-ზე, რომელიც თითქოსდა ყავის ნალექზე ყველაზე უჩვეულო მოვლენებს წინასწარმეტყველებდა. ბ-ნმა დ'ერვიემ ცნობისმოყვარეობის გამო თავის გუვერნიორ ქალთან ერთად ამ ადამიანს მიაკითხა, და მანაც გააოგნა იგი ლედი ა.-ს ოთახების უზუსტესი აღწერით და ყველა მსახურის ჩამოთვლით. ბოლოს და ბოლოს, მან განაცხადა, რომ არ შეუძლია დაასახელოს მპარავის სახელი, მაგრამ ორი წლის შემდეგ ის გილიოტინაზე ავა.
 
რამოდენიმე კვირის შემდეგ, "პატარამ" ლედი ა.-სთან მუშაობაზე უარი განაცხადა, ორი წლის შემდეგ კი ეშაფოტზე დაისაჯა. ეს სანიმუშო, ყველასთვის საყვარელი მსახური ვინმე მარშადონი, მთელ პარიზში ცნობილი მკვლელი ყოფილა.
 
მოისმინეთ კიდევ ერთი ისტორია. ვინმე თულე, ნანსის გიმნაზიის პროფესორი, თავის ახალგაზრდობაში პიემონტში იმყოფებოდა საზღვაო ფლოტის გადამდგარ ოფიცერთან, თავის მეგობარ და თანაშემწე ბ-ნ ფ.-სთან ერთად. ბ-ნი ფ. იმ დროს ძველი გოგირდის მაღაროებს უწევდა ექსპლოატაციას. ისინი მომიჯნავე ოთახებში იწვნენ, თანაც ამ საძინებელთა კარები ღამით არ იკეტებოდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ბ-ნ ფ.-ს ცოლი, რომელიც იმ დროს ტულონში ცხოვრობდა, დღე დღეზე მშობიარობას ელოდა. ფ. ამის შესახებ თავის მეგობარს უყვებოდა, მაგრამ ცოლის მშობიარობაში ვერანაირ საფრთხეს ვერ ხედავდა; მისი ცოლი უკვე მეორე შვილზე იყო ფეხმძიმედ, და ყველაფერი მშვიდობიანად მიმდინარეობდა.
 
ერთხელ, განთიადზე, თულე უეცრად წამოტა საწოლიდან, ეცა თავისი მეგობრის საძინებელს, თავისი მეგობარი გააღვიძა და უკითხავს ტელეგრამას, რომელიც გოგონას დაბადებას იუწყება. მაგრამ, მან ექვსი სტრიქონიდან მხოლოდ ორის წაკითხვა მოასწრო, რადგან თითქოსდა ვიღაცამ ხელიდან წარსტაცაო, დეპეშა მოულოდნელად გაქრა. ფ. ადგა, თავისი მეგობარი სასადილო ოთახში გაიყვანა და სთხოვა დაეწერა ის, რაც ახლახან წაიკითხა, შემდეგ ორივემ ერთმანეთს შეხედეს, ერთმანეთის აჩოჩილ კოსტიუმებზე გაიცინეს და თავ-თავიანთ საძინებლებს მიაშურეს.
 
ათი დღის შემდეგ იღებენ იმავე ტელეგრამას, რომელიც ექვსი სტრიქონისგან შედგება, და რომლიდანაც ორი ზუსტად ისეთივე იყო, როგორიც თულემ თავის ჰალუცინაციაში დაინახა. იბადება კითხვა, როგორ არის შესაძლებელი წინდაწინ დაინახო საგანი, რომელიც ჯერ კიდევ არ არსებობს?
 
გოეთე თავის "მემუარებში" ჰყვება უცნაური ხილვის შესახებ, რომელიც მას ჰქონდა იმ დროს, როდესაც სოფლიდან მოდიოდა და, სულ ახლახან გამოემშვიდობა ფრიდრიხს. "მე არა ხორციელი, არამედ სულიერი თვალებით ვნახე, მხედარი, რომელიც იმავე ბილიკს მიუყვებოდა სეზენიეიმის მხარეს; ეს მხედარი - მე თვითონ ვიყავი, მეცვა ნაცრისფერი კამზოლი, ოქროს სირმებით მოქარგული, - ასეთი მე არასოდეს მიტარებია. შევფრთხიალდი, რათა განმეგდო ჰალუცინაცია, და ისიც გაქრა. რვა წლის შემდეგ, მე აღმოვჩნდი იმავე გზაზე, ფრიდრიხისკენ მიმავალი და მეცვა ზუსტად ისეთივე კოსტიუმი. უნდა დავამატო, რომ ამ სამოსში გამოვეწყვე არა საკუთარი ნებით, არამედ შემთხვევითობის წყალობით".
 
კვლავ დავსვამ იმავე შეკითხვას: "შეიძლება თუ არა ადრევე ვნახოთ ჯერ კიდევ არ არსებული საგანი?"
 
ამ მოვლენის ახსნას ასე ცდილობენ: ჩვენ, ზოგჯერ, ერთი მომენტის ხანგრძლივობაში გვეჩვენება, თითქოსდა უკვე ოდესღაც ვიმყოფებოდით იმ პირობებში, რომლებიც უზუსტესად იმეორებს იმას, რომელშიაც ახლა ვიმყოფებით, - ეს თითქოსდა წამიერი ჰალუცინაციაა. მაგრამ ასეთი ახსნა წმიდა წყლის ჰიპოთეზაა, რომელიც, სხვათა შორის, შეუთავსებელია ჩვენ მიერ ადრე დამოწმებულ შემთხვევებთან.
 
ამ საკითხის შესწავლისას მთავარია შევკრიბოთ რაც შეიძლება მეტი ნამდვილი, სანდო ფაქტები. ზოგჯერ ერთი რომელიმე შემოწმებული და ზუსტად აღრიცხული ფაქტი ათას თეორიაზე მეტი ღირს.
 
მოგიყვებით კიდევ ერთი შემთხვევის შესახებ, რომელიც გადმომცა ჰრუსარმა, წმ. რადეგონდას ეკლესიის მღვდელმა.
 
ჯერ კიდევ 15 წლის ასაკში, ნიარის პანსიონში ყოფნისას, მან სიზმარში ნახა, რომ თავის მასწავლებელთან ერთად იმყოფება სენ-მეკსანტეში, - ქალაქში, რომლის შესახებაც მას მხოლოდ ყურმოკვრით თუ გაეგო რამე; ისინი დგანან მოედანზე, აფთიაქის წინ, ჭასთან ახლოს. ამ დროს მის მოძღვარს უახლოვდება ქალბატონი, რომელიც მას ადრე მხოლოდ ერთხელ ჰყავდა ნანახი. ქალბატონს რომელიღაც მნიშვნელოვან საკითხზე სურდა საუბარი მოძღვართან. რამდენიმე დღის შემდეგ, მისი მოძღვარი, რომელსაც ეს სიზმარი მოუთხრო, რაღაც საქმით გაემგზავრა სენ-მეკსანტეში, და თან ეს ბიჭუნაც გაიყოლა. როგორი იყო მისი გაკვირვება, როდესაც აღმოჩნდა ზუსტად ისეთივე მოედანზე, როგორიც სიზმარში ნახა, იმავე აფთიაქის წინ, ჭასთან ახლოს, და ნახა მისკენ მომავალი იგივე ქალბატონი, რომელმაც მოძღვართან დაიწყო ლაპარაკი იმ თემაზე, რომელიც ბიჭს ესიზმრა.
 
მე მაქვს უამრავი ანალოგიური შემთხვევა, რომელთა მოთხრობითაც მკითხველის ყურადღებას არ გადავღლი, მაგრამ რომლებიც ასევე საყურადღებოა ჩვენთვის საინტერესო საკითხისთვის. მაგრამ მე მინდა მოგითხროთ კიდევ ერთი შემთხვევა, რომელშიც მოქმედი პირი იყო ჩემი ნაცნობი ადამიანი.
 
ლაპარაკია ერთ-ერთ ჩემს მეგობარზე, რომელიც მყავდა ჟურნალისტიკის სარბიელზე საქმიანობის დაწყების პერიოდში. მას ერქვა ემილ დე-ლა-ბედალერი, გაზეთ "Siécle"-ს თანამრომელი. ვითარებები, რომლის პირობებშიც ის დაქორწინდა, საკმაოდ საინტერესოა. ერთ მშვენიერ გოგონას, რომელიც შაირტე-სიურ-ლუარში ცხოვრობდა, ხელი სთხოვა სამმა საქმრომ. გოგონას მშობლებმა ჯერ კიდევ არ იცოდნენ მისი გადაწყვეტილება. უეცრად მას ესიზმრება ქორწილი, და ის მის წინაშე ხედავს ახალგაზრდა კაცს საგზაო კოსტიუმით, ფართოკიდეებიანი ჩალის შლაპით და სათვალეებით. შინაგანი ხმა აფრთხილებს მას, რომ ეს ადამიანი გახდება მისი ქმარი. მეორე დილით ნანახი სიზმრის შემდეგ ის მშობლებს უცხადებს, რომ არ გაჰყვება სამი საქმროდან არც ერთს.
 
მომდევნო, აგვისტოს თვეში, ვაკაციების (არდადეგების - "აპოკ." რედ.) დროს ახალგაზრდა ემილ დე-ლა-ბედალიერი, მგზავრობდა რა თავის მეგობართან ერთად, შევიდა ქალაქ შარიტაში, ჩერდება აქ საზაფხულო საქველმოქმედო წვეულებაზე. როგორც მოგზაური, ის შემოსილი იყო საგზაო კოსტიუმში, ეხურა მანილური შლაპა და ეკეთა სათვალეები.  ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ის აღმოჩნდა ამ მხარეში. ახალგაზრდა გოგონამ იმწამსვე იცნო თავისი მომავალი საქმრო, რომელიც ადრე სიზმარში ჰყავდა ნანახი. რამოდენიმე თვის შემდეგ, ისინი დაქორწინდნენ. დიახ, ბევრია ქვეყანაზე ამოუცნობი საიდუმლო!" («Новое время»: сн. «Ребус» 1897 года, № 5).


2. სიკვდილის წინათგრძნობა
 
ამერიკის ქალაქ პიტსბურგში ცხოვრობდა უილიამსების ოჯახი, რომელიც მამის, დედის და სამი შვილისგან შედგებოდა. ყველაზე პატარა იყო რვა წლის, არაჩვეუელებრივად ცოცხალი და გამჭრიახი გონების ბიჭუნა. ის მშობლების უსაყვარლესი შვილი იყო. ერთხელ, სადილის შემდგ, როდესაც მ-ს უილიამსი თავისი პატარა ბაღის ჩრდილქვეშ ისვენებდა და მეზობლებს ესაუბრებოდა, ბიჭუნამ მიირბინა მასთან და დედას მეგობრებთან თამაშის უფლება სთხოვა, რაც დაუყოვნებლივ მიიღო, მაგრამ იმ პირობით, რომ იქვე მყოფ მდინარეს ახლოს არ გაეკარებოდა.

რამოდენიმე წუთის შემდეგ, ერთ-ერთმა მეზობელმა ქალმა შეამჩნია რომ მ-ს უილიამსი უეცრად გაფითრდა, მას შეშინებული და გაშეშებული მზერა ჰქონდა და ჰკითხა: თუ რა სჭირდა?
 
- არ ვიცი, არ მესმის რა მემართება, - უპასუხა მან, ხელი ასწია თითქოს სახიდან რაღაცა მოიცილაო, - ჩემს თვალწინ ბურუსია, და მის იქით ვერაფერს ვხედავ.
 
ერთი წუთის შემდეგ, მან ხელები მაღლა ასწია და შეჰყვირა:
 
- უფალო! - ჩემი შვილი იხრჩობა!
 
ერთ-ერთმა ქალმა მისი დაწყნარება სცადა:
 
- ეს შეუძლებელია, - ამბობდა იგი, - როდის უნდა დაიხრჩოს, როცა აქედან ახლახან წავიდა.
 
სწრაფი, აკანკალებული მოძრაობებით დედამ ორივე გული გვერდებზე მიიკრა და აღმოიგმინა: "გეუბნებით, ის დაიხრჩო. მან ხელები შემომხვია, აი აქ, თავისი ორივე პაწაწინა ხელებით და მდინარიდან ამოყვანას მევედრებოდა". ეს თქვა და უგონოდ მიწაზე დაეცა.
 
ის სახლში შეიყვანეს და ძლივს მოასულიერეს; მკვდარივით გაფითრებული მისი სახე საშინელ სასოწარკვეთას გამოხატავდა. კვლავ ეცადნენ მის დამშვიდებას, ალბათ ცდებაო, ფიქრობდნენ, შეუძლებელი იყო ბავშვი ასე მოკლე დროში დამხრჩვალიყო, მაგრამ მან მტანჯველი გრძნობით ამოიგმინა:
 
- ჩემი შვილი დაიხრჩო! მე ახლაც ვგრძნობ მისი პაწაწინა ხელები როგორ მეხვევიან, როგორ მევედრება მის გადარჩენას. გამხადეთ ტანისამოსი და დაინახავთ.
 
მას ლიფი შეხსნეს და, ჰოი საოცრებავ, ყვლას გასაკვირად და გასაოცრად, დედის სხეულზე ათობით პაწაწინა თითები ნახეს, ხუთ-ხუთი ყოველი მხრიდან, რომელიც კანზე მუქ-წითელ ზოლებად გასდევდა ქალის სხეულს, ზუსტად ისე, თითქოსდა წყალში ჩავარდნილი ბავშვი თავის წინასასიკვდილო ბრძოლაში დედას ეჭიდებოდა, რადგან მასში ეძებდა შველას.
 
ამავე წუთას ოთახში შემოვიდა რამოდენიმე მამაკაცი, რომელთაც ხელში უკვე გარდაცვლილი ბავშვი მოჰყავდათ, რომელიც სულ ნახევარი საათის წინ სიხარულით გარბოდა მეგობრებთან სათამაშოდ. ბავშვი წყალში რომ ჩახდა, უეცრად წყალგაყვანილობის მილის მახვილ ბოლოს თავი წამოჰკრა, თავით წყალში ჩავარდა და გაოგნებული იმწამსვე გაიგუდა.
 
მაგრამ ყველაზე უცნაური ისაა, რომ თითების მუქ-წითელი ლაქები, რომლებიც დედის სხეულზე აღიბეჭდა, ჯერაც არ გამქრალიყო, თუმცა იმ დროიდან უკვე ორი წელი გავიდა. ეს ლაქები იმდენად მკაფიო და ცხადია, რომ ყოველი უნებლიედ მიიღებს მას ცოცხალი თითების ანაბეჭდებად, რომლებიც მ-ს უილიამსს სასიკვდილო საშიშროების დროს მოეჭიდა. ამ უცნაური შემთხვევის დასკვნა თქვენთვის მომინდვია («Ребус», 1890 г., № 28).
 
 
3. გასაოცარი სიზმარი
 
ცნობილი ფიზიოლოგი, ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი დიუბუა-რეიმონდი ყოველი სამი სემესტრის შემდეგ თავის ცნობილ ლექციებს კითხულობდა ანთროპოლოგიაში, რომელზეც ის, სხვათა შორის, გადმოსცემდა საკუთარ თეორიას ცოდნის საზღვრების შესახებ. პროფესორმა აუცილებლობად ჩათვალა თავისი მსმენელებისთვის მოთხრო შემდეგი ფაქტი.
 
პომერანიის რომელიღაც ქალაქში ერთი ექიმი შინაგანი სნეულებით დაავადებულ ახალგაზრდა ქალს მკურნალობდა. ექიმმა ზუსტად არ იცოდა დაავადების სახეობა. ეს სერიოზული ექიმი გახლდათ და პაციენტიც მისი პირადი მეგობარი იყო. მაგრამ სნეულება მის ძალისხმევას არ ემორჩილებოდა და დაავადებული ადამიანი ნელ-ნელა სიკვდილს უახლოვდებოდა.
 
ექიმმა მთელი სამედიცინო ლიტერატურა გადაქექა, მრავალ გამოჩენილ პროფესორსაც მისწერა, შეკრიბა კონსილიუმები, მთელი დღეების განმავლობაში დაავადებულის საწოლს არ სცილდებოდა, მაგრამ ვერც თვითონ, და ვერც სხვა ვინმემ ვერაფერი გააწყო დაავადებასთან. ასე გაიარა რვა თვემ.
 
გატანჯული და მოტეხილი ექიმი ერთხელ საღამოს პირქუში განწყობით სახლში დაბრუნდა: სნეული დღეს თუ ხვალ უნდა გარდაცვლილიყო. ექიმმა კიდევ გადაათვალიერა რამოდენიმე წიგნი და დასაძინებლად დაწვა. ძილში ის ხედავს, თითქოსდა ერთ ახალ ბროშურას ათვალიერებს და მასში ხედავს იმ სნეულების აღწერას, რომელიც ყველა პარამეტრით მისი პაციენტის სნეულებას წააგავს. ის იქვე პოულობს რეცეპტს, რომელსაც ავტორი უწევდა რეკომენდაციას, როგორც ძალზედ ქმედით საშუალებას.
 
აღმოჩენით გაკვირვებული, ექიმი უცებ წამოხტა, რათა ჩაეწერა ის გადამრჩენელი რეცეპტი, სიზმარში რომ ნახა, მაგრამ აქ მან გამოიღვიძა და შეიგნო, რომ ასეთი რამ სიზმარში შეემთხვა, და ვერაფრის გახსენებას ახერხებდა. შემდეგ მან კვლავ ჩაიძინა და კვლავ იგივე სიზმარი ნახა. ამჯერად კარგად დაიმასხოვრა რეცეპტი, ასევე პარაგრაფი და გვერდი, რათა არ დაევიწყებინა, წამოხტა საწოლიდან და უცებ ეს ყველაფერი ქაღალდის პირველივე ნაგლეჯზე დაწერა, რომელიც კი მაგიდაზე შეხვდა.
 
დილით რომ გაიღვიძა, ექიმმა იგრძნო თითქოსდა კოშმარიდან იყო გამოსული. ტანთ ჩაიცვა და უკვე წასვლას აპირებდა თავის პაციენტთან, რომ თვალი შეავლო საწერ მაგიდას და ერთ-ერთ ქაღალდზე რაღაც ნაჯღაბნი შეამჩნია. წაიკითხა ისინი და საკუთარი სიზმარი გაახსენდა. ექიმმა დაუყოვნებლივ მიაშურა აფთიაქს, შეუკვეთა იდუმალი წამალი და მასთან ერთად თავის მომაკვდავ პაციენტს მიაკითხა. სნეული ადამიანი წამლის პირველი მიღებიდანვე გამომჯობინდა, მოკლე დროში კი სრულიად გამოჯანმრთელდა.
 
გავიდა ერთი წელიწადი. ერთხელ, ექიმი თავისი ბერლინელი წიგნის გამყიდველისგან იღებს ახლადგამოცემულ სამედიცინო ბროშურას. ამ ბროშურას რომ ათვალიერებდა, ექიმმა მასში იმ დაავადების აღწერაც იპოვა, რომლითაც მისი პაციენტი ქალი იყო დასნებოვნებული. ყველაფერი, რაც მან აქ წაიკითხა, ძალზედ ნაცნობი იყო მისთვის, არადა მშვენივრად უწყოდა, რომ ეს ადრე არასოდეს წაეკითხა. მომდევნო გვერდზე რომ გადაფურცლა იქვე ის რეცეპტიც იპოვა, რომელმაც გასულ წელს მისი პაციენტი სიკვდილისგან იხსნა. ექიმს თანდათანობით გაახსენდა ყველაფერი, აიღო თავისი წიგნი, სადაც საკუთარი სიზმარი ჩაწერა, და შეადარა: იგივე დოზები, გვერდი, იგივე პარაგრაფი.
 
ამ შემთხვევამ თავის დროზე დიდი ხმაური გამოიწვია. დაინტერესებულმა პირებმა დაიწყეს მოკვლევა; აღმოჩნდა, რომ, როგორც მთელი ბროშურა, ასევე კერძოდ სნეულების აღწერა და რეცეპტი პირველად გასაოცარი სიზმრის შემდეგ მოევლინა ქვეყნიერებას; ასევე აღმოჩნდა, რომ ბროშურის ავტორმა, რომელიც გერმანიის სულ სხვა კუთხეში ცხოვრობდა, არაფერი იცოდა პომერანელ ექიმსა და მის პაციენტზე.
 
"ეს ფაქტი, - ამთავრებს დიუბუა-რეიმონდი თავის თხრობას, - საკმაოდ მკაცრად შემოწმდა, მაგრამ ჩვენმა მეცნიერებამ ვერ შეძლო მისი ახსნა და მას მხოლოდ გვერდი დუმილით აუარა" («Ребус» 1890 г. № 26).
 
 
4. ფაკირის წინასწარმეტყველება
 
საინტერესო თხზულებაში: "მოგონებები ნადირობასა და ვესტ-ინდოეთის სამხედრო ცხოვრებაზე" (Records of а Sport and Military live in Western India), პოლკოვნიკმა ფრაზერმა, მისთვის დამახასიათებელი სიზუსტით და კეთილსინდისიერებით, მოათავსა ამბავი, რომელიც მას ერთი გენერლის ქვრივმა აუწყა:
 
ერთხელ ის შეხვდა ფაკირს, რომელმაც მას ასეთი სიტყვებით მიმართა:  - "თქვენ ხართ გენერალ საიბის ცოლი, თქვენ გყავთ ბიჭი და გოგო". - ეს სიმართლეა, ოღონდ ჩემი ბიჭი რამოდენიმე ხნის წინ მოკვდა. – "არა, მე სწორად ვამბობ, - გააგრძელა ფაკირმა. თქვენ მალე გაემგზავრებით სამშობლოში" (ჩემი ქმარი არაერთხელ ამბობდა, რომ ის უკვე აღარასოდეს წავიდოდა ინდოეთიდან). - მშვიდობიანად ჩავალთ სახლში? – "დიახ, ოღონდ ინდოეთიდან წასვლის შემდეგ, მეთოთხმეტე დღეს თქვენი ქმარი გარდაიცვლება. დღეიდან მეთვრამეტე დღეს თქვენ უკვე გემზე იქნებით, გაყიდით მთელ თქვენს მონაგარს, ერთი ცხენის გარდა". - აჰა საჯინიბო, ვუთხარი მე, მაჩვენე ეს ცხენი. – "ესაა", - მიპასუხა ფაკირმა და ნაცრისფერ არაბულ ცხენზე მიმითითა, რომელიც ორი დღის წინ, დაბადების დღეზე, ქმარმა მაჩუქა. - მივაღწევ სახლამდე და ვნახავ ჩემს ქალიშვილს? – "დიახ, ინდოეთიდან მგზავრობისას გზაში თქვენ საკუთარი ბიჭსაც ნახავთ, მაგრამ ვერ დაელაპარაკებით მას. ის შორიდან დაგიქნევთ ხელს ცხვირსახოცით. ფინანსური საქმეები გაიძულებენ თქვენ ინდოეთში დაბრუნებას, მაგრამ კვლავ უკან წამოხვალთ. გარკვეული დროის შემდეგ ინგლისში მიიღებთ თქვენს თანხებს და ბედნიერად იცხოვრებთ".
 
ზუსტად იმ ღამეს ქმარმა აუწყა მეუღლეს, რომ გადაწყვიტა სახლში დაბრუნება. ყველა ნივთი გაყიდეს, არაბული ცხენის გარდა. როდესაც ბომბეის შუქურას ჩაუარეს, შენიშნეს ნავი, რომელიც გემის დაწევას ცდილობდა, და მასში ნახეს ადამიანი, რომელიც ცხვირსახოცს იქნევდა. ამის შემდეგ ქალბატონმა საკუთარი შვილი ამოიცნო, რომლის გარდაცვალებაზე ცნობა ტყუილი აღმოჩნდა. მოგზაურობის მეთოთხმეტე დღეს გენერალი უეცრად გარდაიცვალა, ასე რომ ფაკირის ყოველი სიტყვა უდიდესი სიზუსტით აღსრულდა ("Civil and Military Gazette", Lahure; сн. «Ребус» 1890 г., № 13).


5. ავისმომასწავებელი ჩრდილები
 
ვ. ჟელიხოვსკაიას წიგნში: "Необъяснимое или необъяснённое" ("გაუგებარი თუ აუხსნელი") ვპოულობთ შემდეგ საკმაოდ საინტერესო ამბავს.
 
არასოდეს მინახავს მოჩვენებანი, - წერს ის, - მაგრამ რამოდენიმეჯერ მომიწია ამის დანახვა, თანაც სრულიად მკაფიოდ და ცხადად. ესენი იყვნენ უცნაური აჩრდილები, რომლებიც ზოგჯერ იყვნენ წინასწარმეტყველურნი. ყველა მათგანზე არ ვილაპარაკებ, მოგითხრობთ მხოლოდ ერთ შემთხვევას.
 
ეს იყო 1876 წლის ზამთარში. ჩვენ ახალი გადასულები ვიყავით გიმნაზიიდან კერძო ბინაში. ერთხელაც, გვიან საღამოს, როდესაც ბავშვებს ეძინათ, ხოლო მე და მაშა (მოახლე ქალი, რომელიც უკვე დიდი ხანია ბავშვის მომვლელად გვყავდა და ოჯახის წევრივით იყო) ვჩქარობდით დაგვემთავრებინა გარკვეული სამუშაო ერთადერთ დიდ და საძინებლით დაუკავებელ ოთახში, რომელიც ჩვენს მისაღებში იყო. უეცრად, თვალები მოპირისპირე კედელს მივაპყარი და მასზე მკვდარი ბავშვის გასაოცრად მკაფიო სილუეტი დავინახე. ბავშვი მაგიდაზე იწვა გულზე დაკრეფილი ფუმფულა ხელებით...
 
თავიდან შევშინდი; მაგრამ შემდეგ მოვისაზრე, რომ არ მყავდა ასეთი პატარა ბავშვები და დავიწყე ძიება, რისგან შეიძლებოდა ასახულიყო კედელზე ასეთი უცნაური ჩრდილი?... ოთახში ბევრი ავეჯი იდგა; ამისი მოსაზრება საკმაოდ ძნელი იყო. ამასთან, ჩემმა ძლიერ შეშინებულმა მაშამ გულმოდგინედ მთხოვა გამენადგურებინა ეს ჩრდილი, და მომესპო ამგვარი მართლაც არცთუ სასიამოვნო სანახავი.
 
დავიწყეთ ავეჯის გადაადგილება და საგნების აღება მაგიდებიდან რითაც მოვსპეთ სინათლისა და ჩრდილის ეს უცნაური ეფექტი... მაგრამ შემდგომში, რამოდენიმე თვის შემდეგ, იმავე წლის გაზაფხულს ისევ ვნახეთ იგივე აჩრდილი; ოღონდ ამჯერად ის უნებლიედ კი არ გამოისახა, არამედ ნამდვილად ეცემოდა კედელს მაგიდაზე მწოლიარე ბავშვისგან.
 
ჩემი და ლიზა, მოულოდნელად მესტუმრა თავის ქმართან და ათი თვის შვილთან ერთად. საცოდავი პატარა დიფტერიით დაავადდა და ერთი კვირის განმავლობაში მოვკდა. სრულიად შემთხვევით ის ისე დააწვინეს, რომ იმავე კედელზე კვლავ დავინახე ჩრდილი, რომელიც ამ მოვლენას წინ უძღოდა. ასეთმა ფაქტმა ძლიერ გამაოგნა (იხ. ვ. ჟელიხოვსკაიას ბროშურა:  "Необъяснимое или необъяснённое". СПб. 1885 г., стр. 73–74).
 
 
6. სიკვდილისწინა წინასწარმეტყველება
 
ქ. ბრიანსკში (ორლოვის გუბერნია) მოხდა ასეთი გასაოცარი შემთხვევა: ყველიერის კვირის ბოლო დღეს ადგილობრივი ექიმი ზუბკოვსკი ესწრებოდა უკანასკნელ წუთებს იქაური დედათა მონასტრის იღუმენიასი, რომელიც მაღალზნეობრივი ცხოვრებით გამოირჩეოდა. არც ისე გულჩვილი ექიმი ამჯერად პატარა ბავშვივით ისე გულჩვილად და გულამოსკვნილად ტიროდა, რომ ამაში ანგარიშს საკუთარ თავსაც კი ვერ აძლევდა, როგორც ეს შემდეგ აღიარა. "ნუ ტირი, - უთხრა მას მომაკვდავმა და თან აკურთხა იგი, - შენ დღესვე გაუდგები ჩემს გზას"! როგორც კი ეს თქვა, იღუმენია გარდაიცვალა. საღამოს, იმავე დღეს, დოქტორი ზუბკოვსკი კლუბში გულის შეტევით გარდაიცვალა ("Ребус". 1884 г., № 23).
 
 
7. ნების ძალისხმევით წარმოდგენათა ობიექტივირების უნარი
 
1874 წელს, - წერს ვინმე გ. იურლოვი, - გვარდიის ჯარში ოფიცრად რომ ვმსახურობდი, აწ გარდაცვლილი თავადის ფ. ვ. ოდოევსკის დავალებით, რომელიც მაშინ საიმპერატორო საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორის თანაშემწედ მუშაობდა, ვაგროვებდი ფაქტებს ცრურწმენების (როგორც მაშინ ამბობდნენ) სფეროდან. ჩემ მიერ შეგროვილი მასალებიდან ზოგიერთი შევიდა თავად ოდოევსკის სტატიაში "Колдовство XIX столетия. – Письма к графине Растопчиной" ("XIX ს-ის ჯადოქრობა. - წერილები გრაფინია რასტოპჩინას"), რომელიც დაიბეჭდა ჟურნალში "Отечественные записки" ("სამამულო ჩანაწერები").
 
მსგავსი ფაქტების მცოდნე პირებს როდესაც ვეძებდი, გავიცანი ერთი შესანიშნავი პიროვნება - საიმპერატორო თავისუფალი ეკონომიკური საზოგადოების წევრი ანტონ მარკოზის ძე გამულეცკი-დე-კოლა, რომელიც პეტერბურგში, პოჩტამტის ქუჩაზე ცხოვრობდა, კერსტენის სახლში. ეს ბინა მას 35 წლის განმავლობაში ჰქონდა დაქირავებული. ეს იყო უმაღლესი დონის შესანიშნავი ადამიანი. მისი წარმომავლობა იდუმალებითაა მოცული; მისი საცხოვრებლის მიხედვით ის ავსტრიული ჯარების გადამდგარ პოლკოვნიკად ითვლებოდა.
 
ცნობილი იყო ასევე, რომ ის მოგზაურობდა მსოფლიოს გარშემო და იყო გამოჩენილი მეცნიერი ფიზიკისა და მექანიკის დარგში. არავინ უწყოდა მისი სიმდიდრე, მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ, რომ უზარმაზარი იყო. მის ბიბლიოთეკას რამოდენიმე დიდი ოთახი ეკავა და მრავალი ათასი წიგნის ტომებისა და ხელნაწერებისგან შედგებოდა. ყველაზე აღსანიშნავი კი იშვიათობათა მისი კაბინეტი გახლდათ, სადაც ის მთელ მსოფლიოში შეგროვილ ნიმუშებს ინახავდა.
 
მრავალი საგანი მექანიკის ნამდვილი სასწაული იყო. მაგრამ მეცნიერთა და, საერთოდ, მთელი პეტერბურგის ყურადღებას განსაკუთრებულად ერთი საგანი იპყრობდა. ეს იყო რკინის ანგელოზის ფიგურა, რომლის წონა 14 ფუნტი გახლდათ და ის ჰაერში იყო გამოკიდული ყოველგვარი საყრდენის გარეშე, დაფარულ მაგნიტთა ურთიერთდაპირისპირებული ძალის მეოხებით. ეს საგანი ერთადერთი იყო მთელ ევროპაში, და გამულეცკის კაბინეტს სტუმრობდნენ თვით სამეფო ოჯახის წევრებიც კი, ხოლო რადგან გამულეცკი მათგან ფულს არ იღებდა, ღმერთში განსვენებული იმპერატრიცის ალექსანდრა თევდორეს ასულის ნებით, გამულეცსკის ბინის შესასვლელში დაიდგა შესაწირი, რომელშიც მნახველები ფულს სწირავდნენ რომელიღაც საქველმოქმედო დაწესებულებისთვის.
 
ჩემს მიერ ნახსენებ პერიოდში, კერძოდ 1847 წელს, გამულეცკიმ 96 წელს გადააბიჯა. მაგრამ არავინ მისცემდა ამდენს ასეთ მხნე და მოძრავ მოხუცს, რომელიც სუფთად ახალგაზრდულ ენერგიას ფლობდა და, შეიძლება ითქვას, უჩვეულო მეხსიერებასაც. მისი მონაყოლი ამბები საკუთარ თავგადასავლებსა და მოგზაურობებზე უკიდურესად საინტერესო იყო, ხოლო მთელი მისი ცხოვრება, როგორც ჩანს, ეძღვნებოდა მისტიკურ მოვლენათა შესწავლას. ანტონ მარკოზის ძეს მისი მეგობრის ნ. ს. ცედილინის მეშვეობით გავეცანი. მასთან ხშირად ვატარებდი საღამოებს, და არცთუ იშვიათად გათენებამდე ვრჩებოდი ხოლმე მის მიერ მონათხრობი ამბებით გატაცებული.
 
როდესაც ცედილინისგან გავიგე, რომ ანტონ მარკოზის ძე, თავისი საკვირველი ცოდნის გარდა, კიდევ ფლობს მომავალი მოვლენების წყალში ჩვენების ნიჭეს, დაბეჯითებით ვთხოვე ჩემს თვალწინ გაეკეთებინა ასეთი ცდა და ეჩვენებინა ჩემთვის ჩემი მომავალი საცოლე. რამოდენიმე უარის შემდეგ ა. მ., როგორც იქნა დაჰყვა ჩემს თხოვნებს და მეც და ცედილინსაც დაგვინიშნა შეხვედრა საღამოს 9 საათზე.
 
როდესაც დათქმულ დროს მივედით, უკვე საკვირველი მოვლენის წინაგანცდით ვიყავით აღტყინებულები, ბ-ნი გამულეცკიმ განსაკუთრებულ პატარა ოთახში შეგვიყვანა. აქ პატარა მაგიდასთან იდგა დიდი, შესანიშნავი ხელობის, ნამდვილი ბოჰემური ბროლის ლარნაკი, რომელიც წყლით იყო სავსე, ხოლო მის ახლოს, იმავე მაგიდაზე, გლუვად გაპრიალებული რომელიღაც მუქი ფერის ქვა იდო.
 
ანტონ მარკოზის ძემ ასეთი სიტყვებით მომმართა: "უპირველეს ყოვლისა უნდა გითხრა, რომ საკუთრივ ცდისადმი მომზადებაში არაფერია საკვირველი; ლარნაკი ჩვეულებრივია, წყალიც ასევე, ხოლო ქვა, საკმაოდ ძვირფასი და იშვიათი (თურმალინი), ეს ქვა დღეს დილით განსაკუთრებულად ძლიერი რეფლექტორით, მზის სხივებით დავმუხტე. როდესაც მას წყალში ჩავდებ, ოთახიდან სანთლებს გავიტან და ნათებას დაიწყებს, წყალსაც და ლარნაკსაც გაანათებს. ამაშიც არაფერია ზებუნებრივი.
 
ამის შემდეგ წყალში შენი საცოლის აჩრდილის გამოჩენა (თუ ეს მოხდება) გამოწვეული იქნება ჩემი ნების ძალისხმევით, ყოველგვარი შეფუცვების გარეშე. ეს მხოლოდ გარედან მოსჩანს სასწაულად, მაგრამ მოვა დრო, როდესაც მეცნიერება ახსნის ამ ერთი შეხედვით სასწაულებრივ მოვლენას".
 
აქ მე შევაწყვეტინე ა. მ.-ს და ვკითხე: "თქვენ ამბობთ: "თუ ეს მოხდება", მაშასადამე, ცდა შეიძლება წარუმატებელიც გამოდგეს?" სრული სიმართლეა, - მიპასუხა მან, - საქმე იმაშია, რომ მე შემიძლია გამოვიწვიო მხოლოდ იმ მომავალ მოვლენათა აჩრდილები, რომლებიც შენს ცხოვრებაში მოხდება ჩემს სიკვდილამდე. ხოლო რადგან მე მცირე დროღა დამრჩა, ჩემი ხანდაზმულობის გამო, დიდი დიდი - 2 ან 3 წელი, მოვლენაც, რომლის დანახვაც შენ გსურს, თუკი ის ჩემი სიკვდილის შემდეგ უნდა მოხდეს, ლარნაკში არ გამოჩნდება".
 
ამის შემდეგ ა. მ.-მ ქვა წყალში ჩადო და სანთლები გაიტანა. მე და ცედილინი წყალს მივაშტერდით და დავინახეთ, რომ წყალი, მართლაც თითქოსდა მთვარის შუქით განათებული იყო, რომელიც ქვისგან მოდიოდა. არ გასულა 10 წუთი, რომ წყალში მკაფიოდ და უწვრილესი დეტალებით აისახა ოთახი; მასში იდგა როიალი, მასთან კი იჯდა შესანიშნავი გარეგნობის გოგონა; მის გვერდით კი იდგა მამაკაცი, ფერმკრთალი და გრძელი თმებით, რომელიც მას ნოტებში რაღაცას მიანიშნებდა. ეს სურათი მკაფიოდ აღიბეჭდა ჩემს მეხსიერებაში, და მე მას არასოდეს დავივიწყებ.
 
ხუთი წუთის განმავლობაში, მე და ცედილინი (რომელმაც ასევე იხილა ჩემს მიერ ნანახი), ამ სურათით ვტკბებოდით. ამის შემდეგ ლარნაკში ხმა გაისმა, თითქოსდა რაღაც გატკაცუნდა, და ყველაფერი მომენტალურად გაქრა. მთელი ამ დროის განმავლობაში გამულეცკი ჩვენს საპირისპიროდ იჯდა სავარძელში და თვალჩაციებით უყურებდა ლარნაკს. ის იყო წამოვდექით, უკიდურესად გაკვირვებულები ყოველივე ნანახით, რომ ანტონ მარკოზის ძემ მითხრა: "ამრიგად, ჩემო კარგო, შენ ნახე შენი საცოლე, მაგრამ ნუ გიხარის, ის შენი ცოლი არ იქნება". "რატომ? - ვკითხე მე. – "როგორ გითხრა, ეს ჩემი საიდუმლოა", - მიპასუხა გამულეცკიმ.
 
ახლა უნდა გაუწყოთ ყველაზე მთავარი. იმ დროიდან არ გასულა ნახევარი წელიწადიც, რომ გავიცანი პ-ს ოჯახი და ამ ოჯახში ვნახე ჩემი ხილვის ზუსტი ორიგინალი, რომელიც დავწინდე. ქორწილი გადაიდო უნგრული ლაშქრობის გამო, ხოლო როდესაც დავბრუნდი - ვაი, რომ ჩემი საცოლე უკვე სხვაზე  იყო გათხოვილი. ის სხვა, ასევე ადრინდელი ხილვის ორიგინალი, კერძოდ - მუსიკის მასწავლებელი (ჰენრიხ ლოუე) - ჩემი სულისა და გულის ჭეშმარიტი მეგობარი გახდა. ეს იყო ცნობილი არტისტი; ის პეტერბურგის ქალთა ინსტიტუტებში ასწავლიდა, და უკვე მრავალი წლის შემდეგ მწარედ დასტიროდა ამ ჩემი ჭეშმარიტი მეგობრის სიკვდილს" («Ребус» 1894 г., № 11).
 
 
8. აღსრულებული წინასწარმეტყველება
 
"Modern Society" იუწყება ალანსონელი ჰერცოგინას (რომელიც პარიზში მომხდარ ხანძარში დაიღუპა) და მისი დის, პრინცესა მარიამის, შემდეგში ნეაპოლიტანელი დედოფლის, ბავშვობის ათეულობით მოგონებიდან შემდეგ ამბავს.
 
ორივე პატარა (ალანსონის მომავალი ჰერცოგინა მაშინ 7 წლისა იყო) სტატს-ქალბატონის მეთვალყურეობის ქვეშ გაშურნენ Schlon Possenhofen-ის შემოგარენში, თავიანთი მამის, ჰერცოგ მაქსიმილიანეს (შემდეგში მექსიკელი იმპერატორი, რომელიც მეამბოხეებმა დახვრიტეს) ბავარიულ რეზიდენციაში. ისინი რძის დასალევად ფერმასთან შეჩერდნენ. ამ დროს ფერმის ახლოს ჩაიარა ბოშა ქალმა და, როგორც კი პატარა პრინცესები დაინახა, მოწყალება სთხოვა, ასევე ნება ითხოვა ემკითხავა მათთვის. მიიღო რა ნებართვა, ის მიუბრუნდა პრინცესა მარიამს, მომავალ ნეაპოლიტანელ დედოფალს, და უთხრა: "შენ, მშვენიერო ბალღო, ყველაზე მაღალ მდგომარეობას მიაღწევს, როგორიც კი შეიძლება არსებობდეს დედამიწაზე. შენს ხელში იქნება ძალაუფლება, მაგრამ დიდხანს ვერ იმეფებ. შენ არც ისე ბედნიერი იქნები, როგორც ეს მოსალოდნელი უნდა ყოფილიყო; საშინელი ქარიშხლები დაგატყდება თავზე, შენი მამაცობისთვის კი მრავალი გმირს შეგარქმევს! ღრმა სიბერემდე იცოცხლებ, მაგრამ უფრთხოდე ბოროტ "წითელ" ადამიანებს. წითელი ფერი უბედურებას მოგიტანს". ეს წინასწარმეტყველური სიტყვები იყო. ბოშა ქალს მხედველობაში გარიბალდელები ჰყავდა, რომლებიც აღმოჩნდნენ მიზეზნი იმისა, რომ მარიამის ქმარმა გვირგვინი დაკარგა.
 
რაც შეეხება ალანსონელ ჰერცოგინიას, ბოშა ქალმა მას უთხრა: "შენ, პატარა ვარდო, დიდი და სახელოვანი მომავალი გელოდება, მაგრამ ამასთან მრავალი ღრმა ტანჯვაც. შენ დაკარგავ გვირგვინს, თუმცა შენი ცრემლები დაშრება, და მრავალ წელს ბედნიერებაში გაატარებ. მაგრამ ისე დიდხანს ვერ იცოცხლებ, როგორც ის თავმდაბალი Fraulein. შენი მტერი წყალი არ არის, მაგრამ წყლის მტერი შენი მტერიც იქნება. მე წითელ ალს ვხედავ".
 
შეშინებული პრინცესა ატირდა, და სტატს-ქალბატონმა ბოშას შემდეგი გაგრძელების უფლება არ მისცა.
 
ბევრი, ვინც კი იცნობდა ალანსონელ ჰერცოგინიას ახალგაზრდობაში, იხსენებდა ამ წინასწარმეტყველებას, ამბობს Modern Society ("Modern Society", сн. "Ребус" 1898 г., № 37).


გაგრძელება იქნება.

წყარო: Из области таинственного: простая речь о бытии и свойствах души человеческой, как богоподобной духовной сущности. / сост. Дьяченко Г.М. - Москв : тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1900.

პუბლიკაცია მომზადებულია საიტ "აპოკალიფსისის" რედ. მიერ. 2023 წ. თებერვალი.
Назад к содержимому