იდუმალი სამყარო - იდუმალების სფერო - აპოკალიფსისი

Перейти к контенту
სხვადასხვა > იდუმალი სამყარო
გრიგოლ დიაჩენკო

იდუმალების სფერო

მასალები ცდისეული ფსიქოლოგიისა და ქრისტეანობის საბუნებისმეტყველო-სამეცნიერო აპოლოგიისთვის
იდუმალების სფერო
მღვდელ გრიგოლ დიაჩენკოს (1850-1903) წიგნის "იდუმალების სფერო"-ს (Область таинственного) გადათარგმნა გადაგვაწყვეტინა იმავე მოსაზრებამ, რაც თვით ამ წიგნის ავტორს ამოძრავებდა მისი შედგენისას, კერძოდ, - მტკიცებამ სულის არსებობისა და მისი გასაოცარი უნარებისა. სულის არსებობის მტკიცებას ხომ მისი შემოქმედის, ღმერთის არსებობის აღიარებამდე მივყავართ. ავტორის თქმით წიგნში შემოკრებილია ფაქტები და განსჯა, რომლებსაც საზოგადოდ სულიერი სამყაროს აღიარებასთან მივყავართ.
თავი პირველი

წინათგრძნობა

1. საკუთარი ბედის წინათგრძნობა

2. ახლობლებთან დაკავშირებული დივინაცია

3. უცხო ადამიანებთან დაკავშირებული დივინაცია

4. სიკვდილის წინათგრძნობა

5. სხვადასხვა სახის საშიშროებათა და უბედურებათა წინათგრძნობა

6. სახალხო და მსოფლიო-ისტორიულ მოვლენებთან დაკავშირებული დივინაცია

მოთხრობები წინათგრძნობაზე


დამატება:

გრძნობათა არასრულყოფილება

რას გვიჩვენებს სპექტროსკოპი?

უხილავი ბუნებისადმი რწმენის მეცნიერება

ყოვლადძლიერი ატომი

მოუხელთებელი ეთერი

ნებით თუ უნებლიედ მოგვიწევს რწმენა

მტკიცებულება ანალოგების საფუძველზე


თავი მეორე

 
1. კამილ ფლამარიონის მოთხრობები

2. სიკვდილის წინათგრძნობა

3. გასაოცარი სიზმარი

4. ფაკირის წინასწარმეტყველება
Назад к содержимому