ანტიერეტიკონი - სულის მახვილი - შინაარსი - აპოკალიფსისი

Перейти к контенту
სწავლანი > ანტიერეტიკონი
სულის მახვილი
 
სექტანტურ ცრუსწავლებათაგან თავდასაცავად
მახარობლები
შინაარსი

გამოცემა: Меч духовный в ограждение от сектантских лжеучений / Сост. и изд. диакон Иоанн Смолин. - Санкт-Петербург : Типо-лит. "Свет", 1910.
 
 წყარო: azbyka.ru
Назад к содержимому