ღვთისმეტყველება - კლიმენტ ალექსანდრიელი. პედაგოგი - აპოკალიფსისი

Перейти к контенту
კლიმენტ ალექსანდრიელი
პედაგოგი
უფალი იესუ ქრისტე
 
 
წიგნი პირველი
 
 
თავი 1

რის შესწავლას გვპირდება პედაგოგი, რაშიც ღიად გვმოძღვრავს
 
თუკი (ზნეობრივ) ადამიანში განვასხვავებთ სამ ისეთ სფეროს, როგორებიცაა: ნების მიდრეკილება, (გარეგანი) ზემოქმედება და ვნებები, ნების მიდრეკილება დამრიგებელი ლოგოსის მოქმედებათა სფეროს უნდა განვაკუთვნოთ. ის გვასწავლის ღმრთის პატივისცემას და, როგორც გემში მთელი მისი წყობის განმსაზღვრელია საყრდენი ძელი, საფუძველს უყრის რწმენის ნაგებობას; მის მიერ წაქეზებულნი ჩვენც უარს ვამბობთ ძველ ცდომილებებზე; ახალი მაცხოვნებელი ჭეშმარიტებების აღქმის წყალობით კი სულიერად განვახლდებით და ჩვენს ხმას წინასწარმეტყველურ გალობას ვუერთებთ: "რა კეთილია ღმერთი ისრაელისა გულწრფელთა მიმართ" (ფსალმ. 72:1).
 
ადამიანის მოქმედებათა მთელ სფეროს ლოგოსის მიერ დაფუძნებული კანონები მართავს.
 
ვნებათა ექიმი კი არის მკურნალი ლოგოსი. არსებითად ეს ერთი და იგივე ლოგოსია - ის ათავისუფლებს ადამიანს წუთისოფლის ჩვეულებათა მონობისგან, რომლებითაც მანამდე ვკმაყოფილდებოდით და აღგვზრდის ღმრთის რწმენაში ერთადერთი შესაძლო ცხონებისთვის.
 
ჩვენს ზეციერ დამრიგებელ ლოგოსს, რადგან ის ცხონებისკენ მოგვიწოდებს, საკუთრივ რომ ვთქვათ, ეკუთვნის კიდეც ერქვას დამრიგებელი ლოგოსი; მაგრამ, მსგავსად იმისა, როგორც ნაწილის სახელწოდებით ხშირად აღინიშნება მთლიანიც, ის (ლოგოსი) ამ სახელით საზოგადოდაც იწოდება; რადგან დამრიგებლური ხასიათი აქვს მთელ ქრისტიანულ ზნეობრივ სწავლებას, რომელიც სულში ჭეშმარიტი ცხოვრების მისთვის თანდაყოლილ მგზნებარე მოსურვებას აღვიძებს როგორც სააქაოში, ასევე საიქიოშიც.
 
თუკი ეს ლოგოსი ერთდროულად არის მკურნალიც და სჯულმდებელიც (ერთიც და მეორეც) განეკუთვნება მის (ლოგოსის) ამოცანას: ის ხომ თავის პროგრამაში რჩება, როდესაც ვნებათაგან განკურნებასაც გვპირდება. მოხერხებულობისთვის ჩვენ მას ერთ სახელს - "პედაგოგს" ვუწოდებთ.
 
პედაგოგის სფერო - პრაქტიკაა, და არა თეორია; ზნეობრივი გაუმჯობესებაა, და არა სწავლება - აი მისი მიზანი; მას სურს ჩვენ წინ გამოსახოს ბრძენის, და არა მეცნიერის ცხოვრება. ნაწილობრივ ლოგოსი, რა თქმა უნდა, მასწავლებელიც არის, მაგრამ ეს, ამავდროულად, მისი უმთავრესი მიზანი როდია. ლოგოსის, როგორც მასწავლებლის საქმე, საკუთრივ, რწმენის პოზიციათა განმარტებასა და გახსნაში მდგომარეობს. მაგრამ, რადგანაც ჩვენი პედაგოგი პრაქტიკოსია, უპირველეს ყოვლისა ის ზნეობრივი ცხოვრების წეს-რიგს აყალიბებს.
 
ამიტომაც, ერთი მხრივ, ის მოვალეობათა აღსრულებისკენ მოგვიწოდებს, მაგრამ მეორე მხრივ გვაწვდის ზნეობრიობის უწმიდეს ცნებებს. ის თანამედროვე თაობას წარსულ დროებათა ზნეობრივ ხატებებზე მიუთითებს, რადგან ერთიც და მეორეც ფრიად სასარგებლოა.
 
პირველით: მოვალეობათა გამოხატვით - მხედველობაშია მათ მიერ მორჩილების მიღწევა; მეორით: ზნეობრივი მაგალითების მითითებით - მხედველობაშია მსგავსივე სახით შთაბეჭდილებათა გაძლიერება: ნაწილობრივ გვიბიძგებს სიკეთის მიბაძვისკენ, ნაწილობრივ კი - ბოროტებისგან განგვაფრთხობს. შედეგად, ამგვარი მაგალითების დამაჯერებელი შინაარსის ძალით, ვნებათაგან კურნებას ვიღებთ.
 
პედაგოგი სულს უწყინარი კანონებით, როგორც შემამსუბუქებელი წამლებით ამტკიცებს და სნეულებს სრული განკურნებით ჭეშმარიტებისთვის ამზადებს; რადგან ერთი და იგივე როდია (სულიერი) ჯანმრთელობა და გნოზისი. უკანასკნელი სწავლების ნაყოფია, პირველი კი სამკურნალო ხელოვნების შედეგი.
 
სულით დაავადებულთაგან გამოჯანმრთელებამდე ინტელექტუალურ მონაპოვარს ვერავინ გააკეთებს; მოსწავლე შეგირდსა და ავადმყოფ შეგირდს ერთნაირად როდი იყენებენ, არამედ ცდილობენ ერთი გნოზისამდე აამაღლონ, მეორე კი მიიყვანონ საბოლოო გამოჯანმრთელებამდე.
 
როგორც ხორციელი სნეულების დროს საჭიროა ექიმი, ასევე სულიერი უძლურებაც ითხოვს პედაგოგს, რათა მან დააცხროს ჩვენი ვნებები; მხოლოდ უკვე მოგვიანებით იქნება საჭირო მასწავლებელი, რომელიც შეძლებდა სულის შეყვანას წმიდა გნოზისში, რომლის მიღებითაც ჩაწვდებოდა ქრისტიანული სწავლების საიდუმლოებებს.
 
რადგან ამჯერად ლოგოსი, არის რა ადამიანთა ყოველმხრივი შემწე და თანდათანობით მიჰყავს ისინი ცხონებისკენ, ილტვის მოგვცეს სრულყოფილი აღზრდა, რისთვისაც ბრწყინვალედ და საკმაოდ გააზრებულად მოქმედებს; ჯერ ის წარმოგვიდგება - დამრიგებლად, შემდეგ - პედაგოგად, ბოლოს კი - მასწავლებლად.

გაგრძელება იქნება.

წყარო: Педагог [Текст] / Климент Александрийский; перевод с древнегреческого. - Санкт - Петербург. 2018.

თარგმანი რუსულიდან შესრულებულია საიტ "აპოკალიფსისის" რედ. მიერ. (2023 წ.).

Назад к содержимому