განმარტებანი - ქრისტეანთა ნუგეშისცემა - Apocalypse

ძიება
Перейти к контенту

Главное меню:

სწავლანი > განმარტებანი

ქრისტეანთა ნუგეშისცემა

ამონაწერები წმიდა წერილიდან,  წმიდა  მამათა თხზულებებიდან და პატერიკებიდან
მძიმე ცხოვრებისეულ ვითარებაში ჩავარდნილ ადამიანთა ნუგეშისცემისთვის

(გ. დიაჩენკოს წიგნის "შემწე და მფარველის" (Помощник и покровитель) მიხედვით

სიყვარული

სარჩევი:

შესავალი

განყოფილება პირველი

I

ყოველთა მწუხარეთა საზოგადო ნუგეშისცემა

1. ამონაწერები ძველი და ახალი აღთქმის წმიდა წერილიდან

2. ბიბლიური მაგალითები

3. წმიდა მამებისეული ნუგეშისცემა (ფიქრები განსაცდელზე)

4. განსაცდელთა აუცილებლობა ცხონების გზაზე


II

ჯვრის მტვირთველთა ნუგეშისცემა

1. ჯვრის მტვირთველთა ნუგეშისცემა

წმიდა წერილის მოწმობანი იმის შესახებ, რომ აუცილებელია საკუთარი ჯვრის აღება

ჯვრის ტვირთვისა და მოთმინების ბიბლიური მაგალითები

ღმრთის სიტყვის ნუგეშისცემა ჯვრის მტვირთველთათვის

2. ქრისტემ ყველა სახის ჯვარი იტვირთა

3. ყველა ადამიანს იმგვარი განსაცდელი ევლინება, როგორის ტვირთვაც ძალუძს


III

ნუგეშისცემა მათი, რომლებიც საღმრთო განგებულებით
მათზე დაშვებული განსაცდელის გამო დრტვინავენ

1. ბიბლიური ნუგეშისცემა

2. ადამიანთა სულმოკლეობისა და დრტვინვის მიზეზი განსაცდელის ჟამს

3. ყველა ადამიანს იმგვარი განსაცდელი ევლინება, როგორის ტვირთვაც ძალუძსIV

მოთმინებაში დაუძლურებულთა ნუგეშისცემა

1. ბიბლიური ნუგეშისცემა

2. წმიდა მამათა და ღვთისმოსავ მოსაგრეთა სწავლება მოთმინების სათნოების შესახებ

 
TOP. GE
Назад к содержимому | Назад к главному меню