ხელოვნება - ჩვენ მხოლოდ თქვენი სული გვჭირდება 8 - Apocalypse

ძიება
Перейти к контенту

Главное меню:

აპოსტასია > ხელოვნება

უ. ბოიმერი

"ჩვენ მხოლოდ თქვენი სული გვჭირდება"

როკ-სცენა და ოკულტიზმი: თარიღები, ფაქტები, კომენტარები

თავი 1; თავი 2; თავი 3; თავი 4; თავი 5; თავი 6; თავი 7;
თავი 8; თავი 9

თავი მერვე

მძიმე როკი

მუსიკის როლი


საყურადღებოა ის მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ მუსიკას ძალუძს ზებუნებრივი განცდები გამოიწვიოს ადამიანში. წარმართულმა რელიგიებმა და ხელოვნებამ, რომელთაც ოკულტიზმთან ჰქონდათ კავშირი, კარგად უწყიან ამ მოვლენის შესახებ და შეგნებულად იყენებენ მუსიკის დამბანგავ სახეობას, იმას, ადამიანის ტრანსში შეყვანა რომ შეუძლია, ანუ ისეთი ატმოსფეროს შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს დემონური ძალების ზემოქმედებას მასზე.

პარაფსიქოლოგი ვ. ფ. ბონინი, რომელმაც იცის მუსიკის ასეთი კავშირის შესახებ ოკულტურ ფენომენებთან, შემდეგს აღნიშნავს:

"მუსიკას შეუძლია მასტიმულიერბელ ფაქტორებს შეიცავდეს თავის თავში პარაფსიქოლოგიური ეფექტის გამოვლენისთვის. მას უნარი აქვს ტრანსის მდგომარეობაში შეიყვანოს ადამიანი, ანდა გადამცემი იყოს ASW-სათვის ("გრძნობისგარეთა ცნობიერების" ინფორმაციისთვის)".

უფრო მკაფიოდ ამის შესახებ ლაპარაკობს მუსიკალურ ჟურნალ "შპოტლიგჰტ"-ში გამოქვეყნებული სტატიის - "როკი და შავი მაგია" - ავტორი (11/1978).

იმისთვის, რომ ჩავწვდეთ კავშირს მუსიკასა და ოკულტიზმს შორის, აუცილებელია წარსულში გავიხედოთ, როცა ჯადოქრები, შამანები და სხვადასხვა ჯურის განმკურველნი, რომელთაც კარგად უწყოდნენ მუსიკის განსაკუთრებული ძალა, ცდილობდნენ მისი მეშვეობით გამოეწვიათ ზებუნებრივი, ჩვეულებრივი მიზეზებით აუხსნელი ზემოქმედება. ამგვარი მოვლენები ძველთაგანვე იყო ცნობილი, მაგრამ მათი ახსნა არ შეეძლოთ, და შექსპირი პირველი სულაც არ ყოფილა, როცა თქვა: "მუსიკას მხეცის მოთვინიერებაც კი შეუძლიაო". ამ პრობლემის კარგად მცოდნენი ამტკიცებენ, რომ მუსიკის ძალით შეიძლება განსაზღვრული მდგომარეობა გამოვიწვიოთ ადამიანში, და ეს სწორედ ის არის, რასაც მაგია და ოკულტიზმი ესწრაფვიან".


გონების შეპყრობა


როცა ადამიანი შამანებთან ანდა სხვა ოკულტისტებთან შედის კონტაქტში, მაშინ ეს უკანასკნელნი ყოველ ღონეს ხმარობენ, რათა ტრანსის მდგომარეობაში შეიყვანონ იგი. მოცემულ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ადამიანის ცნობიერების გადახრებთნ, როცა მას უკვე აღარ ძალუძს საკუთარი თავის გაკონტროლება, და უცხო, ბოროტ სულს ნაწილობრივ ან მთლიანად აჰყავს თავისი კონტროლის ქვეშ მისი ტვინი და სხეული. როგორ შიძლება წარმოვიდგინოთ ეს პროცესი? ტვინის სახელგანთქმულმა მკვლევარმა, ნობელის პრემიის ლაურეატმა ჯო ეკლსმა ადამიანი ტვინი ისეთ მექანიზმს შეადარა, რომლის ამოძრავებაც ნებისმიერი სულის მეშვეობითაა შესაძლებელი.

თავის ამ მტკიცებაში ეკლსი სულაც არ არის ერთადერთი. ამაზე მიუთითებენ თავიანთ შრომებში მისი კოლეგებიც - ვილდერ ჰენფილდი და პოგერ სპერი. რომლებიც საკუთარ გამოკვლევათა შედეგებით უარყოფენ იმ მატერიალისტურ დებულებას, რომ, თითქოს, ყველა სამშვინველისმიერი და სულისმიერი პროცესი მხოლოდ ტვინის ფუნქციას წარმოადგენს და რომ ისინი მასთან ერთად წარმოიშვებიან და სიცოცხლის დასრულებასთან ერთად ჰქრებიან.

ადამიანის ტვინი ისეთსავე მიმართებაშია თავის სულთან, როგორშიც მუსიკალური ინსტრუმენტი შემსრულებელთან. მუსიკოსს არ შეუძლია იყოს არც თვით ინსტრუმენტი, არც ამ ინსტრუმენტის ესა თუ ის ფუნქცია - მას შეუძლია იყოს მხოლოდ ინსტრუმენტის მფლობელი და მუსიკის შემსრულებელი.

ამ ინსტრუმენტებზე დაკვრა სხვა მუსიკოსსაც ძალუძს, თუკი ინსტრუმენტს მას გადაასცემენ, ან რაიმე გზით ჩაიგდებს ხელში: "ნორმალურ მდგომარეობაში ეს სული, რომელიც ჩემს ტვინს ემსახურება, არის ჩემი პიროვნება, - მაგრამ, როცა ჩემი ცნობიერების მდგომარეობა იცვლება, მაშინ "კოსმიურ ძალას" ანდა "სულს" შესაძლებლობა ეძლევა მთლიანად მართავდნენ ჩემს ტვინს და ისეთ წარმოდგენებს იწვევდნენ მასში, რომელნიც მე სავსებით რეალურებად მომეჩვენებოდა, მაგრამ სინამდვილეში სულაც არ არსებობენ".

ტრანსის მდგომარეობაში ადამიანის სული პარალიზებულია. ამიტომ ტრანსი ძირითადი პირობაა "შეპყრობილობის" მისაღწევად. ამ "შეპყრობილობის" მეეშვეობით ადამიანი ისეთ მოქმედებათა აღსრულების უნარს იძენს, რომლებიც მისთვის შეუძლებელია ნორმალურ მდგომარეობაში და გაუგებარია თვით მისთვისაც.

ერთის მხრივ, ტრანსი ოკულტისტისათვის ისაა, რასაც იგი თვითოლნვე ესწარფვის საკუთარი თვისთვის, რათა პარანორმაული უნარით მიაღწიოს ენერგიების გამოვლინებას. მეორეს მხრივ კი, ეს ის მდგომარებოაა, რომელშიც ოკულტისტს სურს თავისი "მსხვერპლი" შეიყვანოს, რათა თავისი ნებელობა მოახვიოს მას თავს. ასეთ მდგომარეობაში ადამიანი ფსიქიურად განიარღებულია და ამიტომ მეტისმეტად ადვილად ექვემდებარება გარედან ჩაგონებას.

შამანებისა და სპირიტუალურ მედიუმთათვის უნარი, სწრაფად და ყოველგვარი სიძნელის გარეშე შედიოდნენ ტრანსის მდგომარეობაში, - ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა მათი საქმიანობისა. არცთუ მცირე მნიშვნელობა ენიჭება ამ საკითხში ე. წ. "მედიალურ წინათგანწყობასაც", რაც საგნრძნობლად აიოლებს ტრანსის მდგომარეობაში შესვლას და საშუალებას იძლევა უკვე ჩვეული სახით მიიყვანონ საკუთარი თავი ამ მდგომარეობამდე.

ტრანსს სხვადასხვაგვარი გრადაციები აქვს და ნაწილობრივისაგან (მეხსიერების შენარჩუნებით) სრული "შეპყრობის" მდგომარეობამდ ვრცელდება, რასაც ამნეზია (მეხსიერების დაკარგვა) მოსდევს.

ვ. ვ. ბონინი ტრანსს "ფსიქოფიზიოლოგიურ მდგომარეობას" უწოდებს და იმ პირობებად, რომელნიც ასეთ "პარანორმალურ სიტუაციას" იწვევენ, ასახელებს შემდეგ მიზეზებს: ჰიპნოზს, მედიტაციის მგომარეობას, ნარკოტიეკბს, მუსიკას, ცეკვებს, ფიზიკურ ტრავმებს, სუნთქვის განსაკუთრებულ ტექნიკას და აუტოტრენინგს.

ზემოხსენებულმა სატანისტამ ალისტერ კროულიმ შემდეგი ქმედითი მეთოდები შესთავაზა თვის მიმდევრბს ტრანსის მდგომარეობის მისაღწევად:

1) მუსიკა, რომელიც ეფუძნება გამეორებადობას და რიტმს.

2) ნარკოტიკები;

3) სექსუალური მაგიის განსაკუთრებული ფორმა.

თავისი სიკვდილის შემდეგ კროულის უფრო მეტი მიმდევრები ჰყავს, ვიდრე სიცოცხლეში. ასე, მაგალითად, როკ-მუსიკოსი ჟან დარი თავის ერთ-ერთ სიმღერაში პროპაგანდას უწევდა კრულისეულ რეცეპტს: "სექსი, ნარკოტიკები და როკ'ნ'როლი, ესაა ყველაფერი ის, რაც შენს სხეულს სჭირდება!" და ეს მართლაც ცხოვრების დევიზად იქცა მისი ბევრი კოლეგისათვის - როკ-მუსიკოსების უმრავლესობისთვის, რომელთაგან ბევრი არამხოლოდ ნარკომანი და გარყვნილია, არამედ - "შთაგონებული" ჰომოსექსუალისტიც.რობ ჰელფორდი, ჯგუფ Judas Priest-ის ვოკალისტი არ მალავს თავის სექსუალურ ორიენტაციას და აცხადებს, რომ მამათმავალია

გერმანული გოთიკ-მეტალ ბენდი Rammstein, რომლისთვისაც დამახასიათებელია მამათმავლური და ძალადობის სცენები

ბალინეზიური ცეკვის შესრულების დროს, რომელშიც მოგვითხრობენ ინდუსთა "ღვთაება" რამას ცხოვრების შესახებ, მროკავ სოფლელებს, თითქოსდა მონუსხულებს საკუთარი მოძრაობებითა და სიმღერით, გაშმაგება ეუფლებათ, რაც მოძრაობათა დიდი სიმარდით ხასიათდება და ყველაფრით ნამდვილ ტრანსს მოგვაგონებს. ტრანსში ჩაძირვა საშუალებას აძლევს მროკავთ შეუცდომლად შეასრულონ სწრაფი და რთული მოძრაობები, ისე, რომ სულ არ გრძნობდნენ ამ დროს დაღლილობას. როკ-კონცერტებზე ხშირად შეიძლება შევნიშნოთ, თუ როგორ ცეკვავენ ექსტაზში შესული მოზარდები და როგორ დაუღალავად ასრულებენ ისეთ მოძრაობებს, რომლებისგანაც ჩვეულებრივ, ნორმალურ მდგომარეობაში მალე გაითანგებოდნენ.

აზიის ზოგიერთ ხალხებში მკვდართა გამომძახებელნი თავიანთ "ღმერთების" (ანუ დემონების) შეფუცვისას თმებს გაიშლიან და დაფდაფის მონოტონური ხმების ქვეშ მანამდე არხევენ თავებს, სანამ თავბრუ არ ესხმით და გონებაც მთლიანად არ "ეთიშებათ". ამ დროს ბაგეებიც ქვეცნობიერად იწყებენ მოძრაობას, მთელს სხეულს თანდათან ძაგძაგი ეუფლება და მათი "ღმერთიც" - ბოროტი სული - "გადმოდის მროკავებზე. ასე მიიღწევა დემონური შეპყრობილობა.

ტრანსში შესვლის მსგავს ტექნიკას ვხვდებით ჰარდ-როკის ფანატებს შორისაც. ეს რომ სამედიცინო თვალსაზრისითაც ძალზე სახიფათოა, შემდეგი საგაზეთო ცნობით დასტურდება.

ინგლისელი როკ-ფანატი გარდაიცვალა ხანგრძლივი და მძაფრი თავის ქნევის შედეგად.

ერთი ინგლისელი მოზარდი ჰევი-მეტალ როკ მუსიკის კონცერტის დროს მოკვდა იმის გამო, რომ თავდავიწყებით არხევდა თავს მეტისმეტი სწრაფი მუსიკის ტაქტში. ბრიტანეთის გაზეთები იუწყებიან, რომ სიკვდილის მიზეზი სასამართლო ექსპერტიზის წესით იქნა დამტკიცებული პათოლოგოანატომის მიერ როგორც "თავის რხევა" (Head banging), რაც ჩვეულებრივ რაიმედ ქცეულა მრავალი ახალგაზრდა როკ-ფანატისათვის და ამჟამად ცეკვად ითვლება.

მოწმეთა ჩვენებების თანახმად ამ 15 წლის მოზარდის სიკვდილის მიზეზი იყო ის, რომ სამი საათის განმავლობაში კრუნჩხვამორეულივით შეუჩერებლად არხევდა თავს მუსკის ტაქტში.მომდევნო დღეს მას დამბლა დაეცა და აღარც ლაპარაკი შეეძლო. ექიმებმა თავის ტვინში სისხლჩაქცევა დაუდგინეს. რვა დღის შემდეგ ყმაწვილი გარდაიცვალა.მე არ ვამტკიცებ, რომ ასეთი "თავის რხევა" სატანური სულების შეგნებული მოწოდებაა, მაგრამ მიმაჩნია, რომ ამგვარად წარმოიქმნება სატანური შეპყრობილობისათვის შესაბამისი პირობები, და ეს, ალბათ, სავსებით უეჭველია.

ამაღელვებელ საცეკვაო დრამის დროს, რისი ნახვაც ხშირად შეიძლება კუნძულ ბალიზე, ბევრი მროკავი ექსტაზურ სიშმაგეში ვარდება და იარაღსაც კი იყენებს საკუთარი თავის წინააღმდეგ: მროკავთ ანაზდად დაუოკებელი მისწრაფება იპყრობთ საკუთარი თავის ქენჯნისა და თავის გაწირვისა.

ეს სიშმაგე იმდენად ეუფლებათ მათ, რომ მროკავთა დემონური ექსტაზი ეგრეთ წოდებული "როკვითი ტრანსის" მდგომარეობაში გადადის. ამ დროს ხშირია გულისწასვლის შემთხვევები, როცა აღგზნებული საცეკვაო ორგიაში და სასოწარკვეთილ თავგანწირვაში მროკავნი ერთიმეორის მიყოლებით გონწასულნი ეცემიან მიწაზე.

ინდუიზმში არსებობს საკუთარი თავის დასახიჩრების რიტუალი ("თჰაიპუსამ"), როცა ინდუსები მრავალი საათის განმავლობაში დაფდაფების პულსირებადი რიტმის ქვეშ სხვადასხვა იარაღებით იჩხვლეტენ სხეულს - დანებით, მახათებით, კაუჭებით, შუბებით.

ბობ ლარსონი შემდეგს მოგვითხრობს თავისი დაკვირვებების გამო სინგაპურში: "ვინც თავს არ იქნევდა, ისინი ან უყურებდნენ სხვებს, ან ცეკვავდნენ. გარშემო ველურებივით იკლაკნებოდნენ, იგრიხებოდნენ ზორბა-ზორბა მოზარდები, რომლებიც ისეთსავე ჟესტებს აკეთებდნენ, როგორიც არაერთგზის მინახავს ამერიკელი მოზარდების ცეკვისას. მუსიკის რიტმი ისეთივე პულსირებადი და სინკოპირებადი იყო, როგორსაც ჩვეულებრივ ჰარდ-როკში იყენებენ. ის, რაც სინგაპურელი მოზარდების თავს ხდებოდა, ამერიკელ მოცეკვავე მოზარდებშიც შეგვიძლია ვნახოთ. ანაზდად ერთ-ერთმა ახალგაზრდამ წამოიკივლა, მისი სხეული თითქოს გახევდა, იგი მიწაზე დაეცა და კრუნჩვამორეული გორავდა. ოთხი ადამიანი შექნა საჭირო მის დასაკავებლად. ასეთივე სიმპტომებს ავლენდნენ სხვა მოცეკვავე მოზარდები. "რა ხდება აქ?" - ყვირილით მივმართე ჩემს გვერდით მდგომ მამაკაცს. "ჩვენ მანამდე ვცეკვავთ ამ მუსიკის ქვეშ, სანამ ჩვენი ღმერთის სული არ შემოვა ჩვენს არსებაში!" - მომიგო მან. შიშით შეპყრობილი შევყურებდი, როგორ ერთი-მეორის მიყოლებით წამოიკივლებდნენ ხოლმე გიჟურად მროკავნი და მათი მოძრაობებიც უწესრიგო, კრუნჩხვისმაგვარი ხდებოდა, თითქოს სხეულის სხვადასხვა ნაწილები ნაღრძობ-ამოვარდნილნი აქვთო. მათ დემონური ძალები ქენჯნიდნენ".

აფრიკული კულტები დიდ როლს ასრულებენ როკ'ნ'როლში. ბრიტანეთის ენციკლოპედიაც მოწმობს ამის შესახებ:

"შეპყრობილთამიერმა აფრიკულმა ცეკვებმა ახალ სამყაროშიც ჩააღწია... ამ ცეკვების დროს ღვთაება ეფულება მროკავთ და მათს განძვინვებულ მოძრაობებს იწვევს, შესატყვისთ ღვთაებრივი ხასიათისა".

პროფესიულ გაზეთში - "მედიცინა დღეს" (8/1982) დაბეჭდილი იყო სტატია სათაურით: "მუსიკა, როგორც ნარკოტიკი და გარემოს დამაბინძურებელი", რომელშიც გამოკვლევათა საფუძველზე დადგენილი იყო შემდეგი:

"ელექტროგიტარების ზემძლავრი, ყმუილისმაგვარი ხმები და დასარტყმელი ინსტრუმენტების გამალებული სტოკატო იძულებულს ხდიან ნერვებს ვიბრირებდნენ და მთლიანად თიშავენ აზროვნებას. ბიტ და როკ-მუსიკოსები გონებადაკარგულ მყმუვარ-ურჩხულებად აქცევენ თავიანთ ჭაბუკ მსმენელებს ხშირი გულწასვლები და გულყრათა შემოტევები ფასდება როგორც როკ-ჯგუფის წარმატება".

ამ დაკვირვებას შეავსებს ექიმის - დოქტორ ე. კნოულის სიტყვები: "ამ მდგომარეობაში კონტროლი სხეულის ფუნქციაზე წყდება და გაშმაგების ეს მდგომარეობა სხეულის ნაწილთა ეპილეპტიკური ტანჯვით, როცა ახალგაზრდები ყმუიან, იკბინებიან, იცინიან, ჩაისველებენ და ტანსაცმელს იგლეჯენ, მათ მიერ აღიქმება როგორც ბედნიერი და მხიარული თავგადასავალი.

ასეთი მძიმე მასობრივ ისტერიებთან დაკავშირებით როკ-კონცერტების დროს, ჟურნალში "როკ-მუსიკა და შავი მაგია" ვკითხულობთ:

"შესაძლოა ეს იყო ენერგიის ხელმწიფების გამოცდა, რომლის შესახებაც მის აღმომცენებლებს თუ მედიუმებს მოსწონდათ ლაპარაკი და წერა. მასობრივმა ისტერიებმა მოგვიყვანეს იმის აუცილებლობამდე, რომ გამოაშკარავებულ იქნას ამ ენერგიის ფესვები. ისმითვის, რომ დასაყრდენი საფუძველი ჰქონოდათ თავიანთი ახლებული აზროვნებისა და საქმიანობისათვის, მუსიკოსებმა პირველებმა მიუძღვნეს თავი ნარკოტიკებს, მაგიასა და ასტროლოგიას. ისინი უკვე დიდი ხანია გამოვიდნენ ისეთი მდგომარეობიდან, როცა ჯერ კიდევ ახერხებდნენ ყოველივე იმის გაგებასა და ახსნას, რასაც სხვებში იწვევდნენ. ვისაც მოუსმენია ელვის პრესლის, "ბითლზებისა" თუ "როლინგ სტოუნზის" პირველი ინტერვიუები, ალბათ ახსოვს, თუ რა უმწეოდ ცდილობდნენ ისინი თავი დაეღწიათ შეკითხვისათვის იმის შესახებ, თუ რისთვის არის აუცილებელი ეს ისტერიები - ყველაფრიდან ჩანდა, რომ მაშინ მათ თვითონაც არ იცოდნენ ეს.

ბობ ლარსონი, რომელიც თავის მოქცევამდე იესუ ქრისტესადმი, აქტიური როკ-მუსიკოსი იყო, დიდ შეშფოთებას გამოთქვამს ყოველივე იმასთან დაკავშირებით, რისი ნახვაც როკ-მუსიკის კონცერტებზე უხდებოდა. იგი წერს:

სატანას ესმის, რომ გარკვეული წარმატების მისაღწევად უკანასკნელ დღეებში, იესუ ქრისტეს მეორედ მოსვლის წინ, მას უსათუოდ დასჭირდება გავლენის მოპოვება ახალგაზრდებზე. ამიტომ ახალგაზრდათა მრავალ თაობაზე ბატონობის მისაღწევად სატანა ჰარდ-როკს იყენებს. მე მინახავს, თუ როგორ ხდებოდნენ ახალგაზრდები დემონთაგან შეპყრობილები როკ-მუსიკის ქვეშ ცეკვის დროს. განსაკუთრებით ძლიერად ეს ვლინდება ქალიშვილებში. თითქოსდა მოსალოდნელი უნდა ყოფილიყო, რომ ქალიშვილები ცეკვის დროს თუნდაც რაღაც გარეგნულ წესიერებას შეინარჩუნებდნენ. მაგრამ ხშირად გვიხდებოდა იმის დანახვა, თუ როგორ ვარდებოდნენ ისინი ექსტაზში და ისეთი კრუნჩხვისმაგვარ ტოკვას იწყებნდნე, რისი ახსნაც მხოლოდ დემონური აქტიურობის გამოვლინებით თუ შეიძლება. გული შიშით მევსებოდა, როცა ყოველივე იმას ვხედავდი, რაც ჩემი მუსიკის ქვეშ ცეკვისას ხდებოდა.

დემონს შუძლია ყოველთვის ერთ ადამიანში არ დარჩეს. როცა ადამიანი როკ-მუსიკის რიტმის ზეგავლენის ქვეშ ექცევა, დემონს ძალუძს მყისიერად შევიდეს მასში, მორალურად და გონებრივად გააჩანაგოს იგი და მალევე დასტოვოს. პარასკევობითა და შაბათობით, როკ-კონცერტების დროს, სატანა უკვე უდიდეს ძალაუფლებას იძენს ათასობით ახალგაზრდა ადამიანზე".

დასასრულ, აუცილებელია აღინიშნოს შემდეგი: როკ-კონცერტებისა და დიკსოთეკების მთავარი ნიშან-თვისებებია - ზემძლავრი მუსიკა მონოტონურ-ერთგვაროვანი გამაყრუებელი რიტმით, არომატული, დამბანგავი ნივთიერებების ფრქვევით, სიბნელით, ფერთა განუწყვეტელი მონაცვლეობით, ელვის მსგავსად ფეთქებადი სინათლით და ძალზე დიდი რაოდენობით მაყურებლით, რომლებიც ასევე ზემოქმედებენ ერთმანეთზე; ნიშანდობლივია, რომ აქ საუბარია იმავე ფაქტორებზე, რომლებიც მაგიაში გამოიყენება ჯადოქრების - ეშმაკის მსახურთა მიერ, რათა ისეთ მდგომარეობაში შთააგდოს სპექტაკლის მონაწილენი, როცა ისინი ადვილად დაექვემდებარებიან ჰიპნოზს და გაეხსნებიან დემონურ სულებს მათში შესაღწევად. ნარკოტიკებისგან გაბრუების მდგომარეობა და აზროვნების დაბინდვა - სატანის მზაკვრული ხერხებია. ბიბლია კი პირიქით, სიფხიზლისა და მღვიძარებისკენ მოგვიწოდებს: "იღვიძებდით და ილოცევდით, რაითა არა შეხვიდეთ განსაცდელსა..." (მათე 26:41) და "მღვიძარე იყვენით, მტკიცედ დეგით სარწმუნოებასა ზედა, მხნე იყავით და განძლიერდით" (1 კორინთ. 16:13).

 
TOP. GE
Назад к содержимому | Назад к главному меню