პუბლიკაციები - მხეცის საიდუმლო - Apocalypse

ძიება
Перейти к контенту

Главное меню:

აპოკალიფსისი > პუბლიკაციები

მღვდელი ანდრია გორბუნოვი

მხეცის საიდუმლო

აპოკალიფსისის წინასწარმეტყველების გახსნის მცდელობა
(მე-4, შესწორებული და შევსებული გამოცემის მიხედვით)

კეთიკლი და ბოროტი

"მაშინ ანგელოზმა მითხრა: რად გიკვირს? მე გეტყვი საიდუმლოს ქალისას და მისი მტვირთველი მხეცისას, რომელსაც აქვს შვიდი თავი და ათი რქა".
გამოცხ. 17:7

"ხოლო როცა დაიწყება ყოველივე ამის ახდენა, აღიმართეთ და მაღლა ასწიეთ თავი, ვინაიდან ახლოვდება თქვენი გამოხსნა".
ლუკა 21:28ანოტაცია


აპოკალიფსისი დღეს ჩვენს თვალწინ სრულდება. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, დღეს ჩვენ აპოკალიფსისის ერთ-ერთ გვერდზე ვცხოვრობთ, ხვალ კი მეორე გვერდზე გადავალთ. აპოკალიფსისის უარყოფითი ხატია - "მხეცი". რას გვამცნობს ეს ხატი? რა განსხვავებაა "ზღვისგან ამომავალ მხეცს", "მიწისგან ამომავალ მხეცსა" და "უფსკრულისგან ამომავალმ მხეცს" შორის? როგორ გავიგოთ აპოკალიფსისი სიტყვები "მხეცის რიცხვზე", ან "მხეცის მოლაპარაკე ხატზე" ან კიდევ "მეძავზე, რომელიც მხეცზე ზის"? სწორედ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას ცდილობს წიგნის ავტორი. ამასთან, ის აჩვენებს, რომ აპოკალიფსური ხატები სამი მხეცისა და მხეცის სახელისა და ხატისა გაერთიანებულია ერთი "იდეით" - ადამიანთა სულიერი გამხეცებით, რომლებიც თავიანთ ბელადთან, ანუ ეშმაკთან ერთად "ახალი მსოფლიო წესრიგის დამყარებას ესწრაფვიან".

აპოკალიფსისის ავტორისეული განმარტება ეფუძნება წმიდამამებისეულ ტრადიციას, ასევე მართლმადიდებელ მოაზროვნეთა და სხვა ავტორიტეტულ ადამიანთა აზრებსა და შეფასებებს. წიგნი სავსეა ციტატებით, რომლებიც ადასტურებენ ავტორის დასკვნებს. და მაინც, ეს განმარტება გარკვეულწილად განსხვავდება ადრე ცნობილი განმარტებისგან, და შესაძლებლობას გვაძლევს ახლებურად, აპოკალიფსისის პრიზმაში, შევხედოთ თანამედროვე სამყაროსა და მასში მიმდინარე მოვლენებს.

"აპოკალიფსისის" რედაქციისგან: წინამდებარე თხზულების ამ თავის გამოქვეყნებით ჩვენი რედაქცია მოვალეა მკითხველის წინაშე გააცხადოს, რომ ყველაფერში როდი ეთანხმება ავტორის კერძო შეხედულებას. რადგან აპოკალიფსისის მკვლევართა და კომენტატორთა შორის არსებობს სხვადასხვა აზრი ანტიქრისტეს ბეჭდის რაობასთან, მხეცის რიცხვთან და მის გამოსახულებასთან დაკავშირებით, სრულ უპასუხისმგებლობად მიგვაჩნია მხოლოდ ერთი რომელიმე მკვლევარის აზრის გაზიარება და სხვათა უგულებელყოფა. სადავოა, მაგალითად, ნამდვილად ჩვენს დროებას გულისხმობდა წმ. იოანე ღვთისმეტყველი აპოკალიფსისში თუ ახლო ან შორეულ მომავალს, რადგან არავინ იცის მომავალში ანტიქრისტეანული ძალები რას შემოგვთავაზებენ. და საერთოდ, იქნება თუ არა მომავალში ელექტრონული ბარათების სისტემა. არ უნდა დაგვავიწყდეს ის ჭეშმარიტებაც, რომ აპოკალიფსისის მიხედვით ანტიქრისტეს ბეჭედს ადამიანებს აძლევენ "მარჯვენა ხელსა და შუბლზე" ("და აიძულებს ყველას, დიდსა თუ მცირეს, მდიდარსა თუ ღარიბს, მონასა თუ თავისუფალს, ნიშანი დაისვან მარჯვენა ხელსა თუ შუბლზე" (გამოცხ. 13:16-18)). ამიტომაც, მკითხველმა უნდა გაითვალისწინოს, ეს ნაშრომი (და საერთოდ, ყველაფერი რაც ანტიქრისტეს და მომავლის ეპოქას უკავშირდება) თვით თხზულების ავტორის კერძო შეხედულებაა და არა ჩვენი რედაქციისა. წინამდებარე ნაშრომის ჩვენს საიტზე გამოქვეყნება არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ავტომატურად ვეთანხმებით წიგნის ავტორის ყველა შეხედულებას, მაგრამ რადგან საკითი მრავალწახნაგოვანი და ბუნდოვანია, შესაძლებლად მივიჩნევთ სხვადასხვა ავტორთა ცალკეული შეხედულებების გამოქვეყნებას, მათი შედარებისა და შესწავლის მიზნით.


შინაარსი

წინასიტყვაობა

თავი 1

სამი მხეცი
"ადამიანი-მხეცი"
განკერძოებულობა, გაუცხოება
პიროვნება
ურთიერთობა
სახელი
პიროვნების უარყოფა
სიყვარულის გაცივება

"ვაი, თქვენ, ვინც იცინით..."
გაუსახურება
განათლება
"ახალი მსოფლიო წესრიგი" და თალმუდი


თავი 2

მხეცის სახელის საიდუმლო
ბეჭედი თუ გამოსახულება?

რა არის 666?
კაცობრივი შტრიხ-კოდი.

თავი 3

მხეცის ხატის საიდუმლო
ეკრანი ღმერთის სანაცვლოდ
ცრუსასწაულნი
მოლაპარაკე ხატი

თავი 4

დიდი მეძავის საიდუმლო
ახალი ბაბილონი
რომის ახალი იმპერია
მესამე მსოფლიო ომი

დასკვნა 
TOP. GE
Назад к содержимому | Назад к главному меню