კატაკლიზმები - მოსალოდნელი კატასტროფა - Apocalypse

ძიება
Перейти к контенту

Главное меню:

სხვადასხვა > კატაკლიზმები

მოსალოდნელი კატასტროფა

ინსაიდერები NASA-დან და ევროპის კოსმიური სააგენტოდან მოსალოდნელი კოსმიური კატასტროფის შესახებ იუწყებიან

ყურადღება, პუბლიკაცია შეიცავს მრავალ ვიდეოს!

კატასტროფები

NASA and the European Space Agency have been warning the world for two years about the approaching catastrophes that may unfold during 2016 to 2018.
ინსაიდერები NASA-დან და ევროპის კოსმიური სააგენტოდან ორი წლის განმავლობაში აფრთხილებდნენ მსოფლიოს მოსალოდნელი კატასტროფის შესხებ, რომელიც შესაძლოა განვითარდეს 2016-2018 წლების პერიოდში და მის შემდეგაც.

მართალია, ოფიციალურად NASA-მ დამალა უცნაური "ფოტონური ღრუბლები", რომელმაც დღეისთვის მთელი მზის სისტემა მოიცვა, მაგრამ ინფორმაციამ ამის შესახებ ზოგიერთ ინსაიდერთაგან და მეცნიერთაგან მაინც გამოჟონა.

და ახლა, როდესაც ეს ავისმომასწავებელი "ღრუბელი" ახლოვდება, ის ზეგავლენას ახდენს ყველა პლანეტაზე და მათ შორის დედამიწაზეც.

გასული წლიდან გამოჩნდა ზოგიერთი ვიდეო, რომელიც მოწმობს, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ეს "ფოტონური ღრუბელი" დედამიწაზე.


<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/xjgG6qQma_4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ე. წ. "ნათლის სვეტები" ან "სხივები, რომლებიც ზემოთ აიტყორცნებიან", სწორედ ამ უცნაური "ფოტონური ღრუბლის" ზეგავლენის პროცესს განეკუთვნებიან.

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/GcckJAh52cU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

საკვირველია, რომ მაშინ, როდესაც ეს უცნაური ენერგია იჭრება ჩვენს სივრცეში, მსოფლიოს ზოგიერთი ყველაზე ცნობილი პირამიდა აგენერირებს ინტენსიური ენერგიას.

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/MwIB7B83DAA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ამავდროულად ადამიანებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ესმოდათ და იწერდნენ შემაშფოთებელ ხმებს (2013-2014 წლებში ჩვენი საიტი აქტიურად აშუქებდა ამ უცნაურ მოვლენას - "აპოკ." რედ.) - თითქოსდა დედამიწა გმინავს და ტირისო.

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/pVhYkpMdCU8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

რაღაც უცნაური ხდება დედამიწის ატმოსფეროში.

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/6HXpD8pbekY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

იქნებ დედამიწის ბირთვში ცვლილებები იწყება?

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/k9VKbFu9Wz0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/mH1t6ac_6SQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანები ფოტოებზე აფიქსირებენ უცნაურ ანომალიებს. რატომ ჩნდებიან ისინი და რას ნიშნავს ეს ყოველივე? როგორი ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს ამან კაცობრიობაზე?

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/9XAYd1ljnsw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/z7bCX40fnSA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/kyFZIe2cQFw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

წყარო: http://www.nibirugroup.org/2016/11/01/nasa-european-space-agency-warning-world-two-years-approaching-catastrophes-may-unfold-2016-2018/

 
TOP. GE
Назад к содержимому | Назад к главному меню